ترکیب استقلال

آواتار vartan 9486
ترکیب استقلال
توسط   vartan 9486   ۲۵۹۸ روز قبل
3/5/2 از همه بهتره باید بازی سازی کنیم تا به گل برسیم
آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۵۹۶ روز قبل

این سیستم کاملا منسوخ شده

آواتار حسین کلاته بابایی
توسط   حسین کلاته بابایی   ۲۵۹۵ روز قبل
نوشته شده توسط: مجید مسلم آذر

بهترین ترکیب 4/3/2/1چ.ن هفبک بازی ساز نداریم وباید از گوشه ها بازی کنیم.

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۵۹۵ روز قبل
نوشته شده توسط: حسین کلاته بابایی

بهترین ترکیب 4/3/2/1چ.ن هفبک بازی ساز نداریم وباید از گوشه ها بازی کنیم.

این سیستم زمان شریفات و حمودی خوب بود که اینها میشدن 2تا مهاجم کاذب