"لنگی بودن جرم نیست بیماریست"

آواتار مهدی باقری
"لنگی بودن جرم نیست بیماریست"
توسط   مهدی باقری   ۳۵۵۴ روز قبل

اخه من نمیدونم بنگر نه نه سوراخ تیم لنگ چطور میاد درباره حاجی وبردشون تو دربی حرف میزنه اخه اتوبان از طرف خودت سوراخت میکنیم

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۳۵۵۴ روز قبل

بچه های حاجی توی روز دربی ی جواب دندان شکن به این بی ادب میدن