پیش بینی بازی

آواتار محمدرضا مبارکی
پیش بینی بازی
توسط   محمدرضا مبارکی   ۳۷۷۶ روز قبل

این بازی رو استقلال دو هیچ میبره .دایی همیشه یک بازنده محض در مقابل استقلال بوده. زنده باد استقلال همیشه قهرمان

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۳۷۷۶ روز قبل

ضمن خوشامدگویی خدمت جنابالی این صحبتها رو باید در قالب نظر می ذاشتی عزیزم

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۳۷۷۵ روز قبل

این بازی رو استقلال دو هیچ میبره .دایی همیشه یک بازنده محض در مقابل استقلال بوده. زنده باد استقلال همیشه قهرمان

به کوری چشم بعضیا کاملا درسته