موقعیت های درست

آواتار حمید رستمی
موقعیت های درست
توسط   حمید رستمی   ۳۳۰۰ روز قبل

باسلام

چیدمان درست یک موقعیت؛ الگویی تکرارنشدنی اماتمرین شدنی است.به طورمثال ضربه های سرمحمدقاضی دارای الگویی تکرارنشدنی است که

اگربخواهیم آن راداشته باشیم باید الگوی تمرین شدنی حنیف عمران زاده را درموقعیت های درست قاضی قرارداد.

آقای قلعه نویی به درستی از مهاجم خود نظری درمسابقات اخیراستفاده نکرده است واین وجه تمایز مربی بسیارتحسین برانگیزاست.

گل نزدن وی به اتمام رسیده اما الگوی گلزنی وی با الگوریتم ذهنی مربی تکرار نشدنی است.

بازی گیری صحیح سرمربی ومربیان استقلال بسیار به روز است.کاش میشد مگوهای تفکری مربیان را حتی فقط برای خسروحیدری گفت.نگفته؛ نتیجه زیباست!

آرزویم بودن مربیان دانشی وارزشی درراس تمام تیم های ایران بوده وهست,از این آرزو استقلال مبراست.

تماشای فکرانه ی مربیان همچون نمود رنگ بر پرتره سیاه وسفید شطرنج فوتبال جذابیتی گونه گون خواهد بخشید.

چندسالی بود مانند کوران ذهنی فوتبال را میدیدم.

درود وصد درود بر استقلال واستقلالی ها.

 

 

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۳۲۹۸ روز قبل

از کجا کپی  کردی ؟

آواتار افسانه طرقیان
توسط   افسانه طرقیان   ۳۲۶۲ روز قبل
خدا وکیلی نظرات خودت بود یا به قول دوستمون از جایی کپی کرده بودی