کی گل و زد؟

آواتار سعید آقامحمدی
کی گل و زد؟
توسط   سعید آقامحمدی   ۳۲۹۸ روز قبل

من که ندونستم

آواتار ملیکا مهاجرانی
توسط   ملیکا مهاجرانی   ۳۲۹۷ روز قبل
مطمئنم گل به خودی بود
آواتار شبنم علی قنبری
توسط   شبنم علی قنبری   ۳۲۹۶ روز قبل

منم نفهمیدم ولی بهش میخورد گل به خودی بوده باشه

آواتار محمد میرزاده
توسط   محمد میرزاده   ۳۲۷۵ روز قبل
نوشته شده توسط: شبنم علی قنبری

راست میگه گل به خودی بود

آواتار fariba nikzad
توسط   fariba nikzad   ۳۲۷۵ روز قبل
نوشته شده توسط: محمد میرزاده
دقیقاخوردبه پشت بازیکن ذوب وگل شد