نتیجه بازی استقلال با الریان؟؟؟؟؟

آواتار سالار قدیمعلی
نتیجه بازی استقلال با الریان؟؟؟؟؟
توسط   سالار قدیمعلی   ۲۶۹۶ روز قبل

به نظر من اس اس رفت و برگشت را باهم میبره!!!! 

آواتار atiye zalaghi
توسط   atiye zalaghi   ۲۶۹۵ روز قبل

ضمن خیر مقدم خدمت شما آبی تازه عضو شده به نظر بنده اس اس در هیچ شرایطی بازنده نیست اما با اوضاع الان اس اس شاید باخت حقمون باشه