به مرورزمان

آواتار جواد نوبخت هروی
به مرورزمان
توسط   جواد نوبخت هروی   ۳۲۸۸ روز قبل

من سالهاست  بازی استفلال راتماشا میکنم به نظرمن تغییردراستقلال بلیستی به مرور زمان انجام  پذیردتابه تیم آسیبی نرسد