کدام تیم قهرمان لیگ اروپا میشود

آواتار رضا کلاگر
کدام تیم قهرمان لیگ اروپا میشود
توسط   رضا کلاگر   ۳۵۰۹ روز قبل
آواتار شبنم علی قنبری
توسط   شبنم علی قنبری   ۳۵۰۹ روز قبل

رئال

آواتار zahra*ss*7777 4444*777
توسط   zahra*ss*7777 4444*777   ۳۵۰۹ روز قبل
نوشته شده توسط: شبنم علی قنبری

بارسلونا....

آواتار سعید آقامحمدی
توسط   سعید آقامحمدی   ۳۵۰۹ روز قبل

بارسا

 

آواتار fariba nikzad
توسط   fariba nikzad   ۳۵۰۹ روز قبل
رئال مادرید
آواتار احسانه رئیس السادات
توسط   احسانه رئیس السادات   ۳۵۰۸ روز قبل

رئال م--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ادرید