بهترین مدافع استقلال

آواتار مسعود سعیدی
بهترین مدافع استقلال
توسط   مسعود سعیدی   ۲۵۲۴ روز قبل
با تمام احترامی که به حنیف و امیرحسین قائلم فکر میکنم پژمان از این دو تا بهتره