ترکیب ایران در جام جهانی

آواتار امیر حسین اسلامی
ترکیب ایران در جام جهانی
توسط   امیر حسین اسلامی   ۳۷۲۵ روز قبل

به نظرتون کی روش در جام جهانی از چه ترکیبی استفاده خواهد کرد؟

به نظر من :

داوری - منتظری - حسینی - صادقی - بیک زاده(پولادی) - نکو نام - تیموریان - حیدری - دژاگه - جباری(جهانبخش) - قوچان نژاد

ولی ترکیبی که من دوست دارم :

رحمتی - بیت آشور - منتظری - صادقی - حاج صفی - تیموریان - دژاگه - جیدری - جباری - جهانبخش - قوچان نژاد