حالا معنی تاکتیکو از مربی های استقلال یاد گرفتیم

آواتار آکو نوبری
حالا معنی تاکتیکو از مربی های استقلال یاد گرفتیم
توسط   آکو نوبری   ۳۲۵۴ روز قبل
حالا معلوم شد که هرچی استقلال خوب بازی میکرد به خاطر چند بازیکن بودن نه تاکتیک هر کسی هم بگه نه معلومه هیچی بلند نیست یا لنگیه چون تمام بازی های استقلال دلیل بر این ماجراست
آواتار fariba nikzad
توسط   fariba nikzad   ۳۲۵۴ روز قبل
دوست عزیزلطفا یه موضوع رو تو هرت الاری تکرارنکنین...اگه بامربیایاهرکس دیگه مشکل دارین دلیل نمیشه بخواین هی توهرتالارتکرارش کنین...
آواتار میثم محمدی قراسویی
توسط   میثم محمدی قراسویی   ۳۲۵۴ روز قبل
نوشته شده توسط: fariba nikzad

دوست عزیزلطفا یه موضوع رو تو هرت الاری تکرارنکنین...اگه بامربیایاهرکس دیگه مشکل دارین دلیل نمیشه بخواین هی توهرتالارتکرارش کنین...

آواتار شبنم علی قنبری
توسط   شبنم علی قنبری   ۳۲۵۳ روز قبل
نوشته شده توسط: fariba nikzad

دوست عزیزلطفا یه موضوع رو تو هرت الاری تکرارنکنین...اگه بامربیایاهرکس دیگه مشکل دارین دلیل نمیشه بخواین هی توهرتالارتکرارش کنین...
و انگ لنگی بودن رو به مخالفاتون بدین.............

آواتار fariba nikzad
توسط   fariba nikzad   ۳۲۵۳ روز قبل
نوشته شده توسط: شبنم علی قنبری

[quote=3248465]دوست عزیزلطفا یه موضوع رو تو هرت الاری تکرارنکنین...اگه بامربیایاهرکس دیگه مشکل دارین دلیل نمیشه بخواین هی توهرتالارتکرارش کنین...

و انگ لنگی بودن رو به مخالفاتون بدین.............

ببخشید یعنی چی؟؟؟؟؟
آواتار شبنم علی قنبری
توسط   شبنم علی قنبری   ۳۲۵۲ روز قبل
نوشته شده توسط: fariba nikzad

[quote=shabnam]

دوست عزیزلطفا یه موضوع رو تو هرت الاری تکرارنکنین...اگه بامربیایاهرکس دیگه مشکل دارین دلیل نمیشه بخواین هی توهرتالارتکرارش کنین...
و انگ لنگی بودن رو به مخالفاتون بدین.............

ببخشید یعنی چی؟؟؟؟؟
با منی؟؟

منظورم این بود: ایشون گفته بودن هر کی مخالفت کنه لنگیه و به مخالفاشون انگ لنگی بودن رو چسبوندن

آواتار fariba nikzad
توسط   fariba nikzad   ۳۲۵۱ روز قبل
نوشته شده توسط: شبنم علی قنبری

[quote=3248465]

[quote=3248465]دوست عزیزلطفا یه موضوع رو تو هرت الاری تکرارنکنین...اگه بامربیایاهرکس دیگه مشکل دارین دلیل نمیشه بخواین هی توهرتالارتکرارش کنین...

و انگ لنگی بودن رو به مخالفاتون بدین.............

ببخشید یعنی چی؟؟؟؟؟
با منی؟؟

منظورم این بود: ایشون گفته بودن هر کی مخالفت کنه لنگیه و به مخالفاشون انگ لنگی بودن رو چسبوندن

آهاعزیزم!من یه جوردیگه فکر کرده بودم!!!فکرکردم بامنی!شرمنده گلم!!!