بازی بانفت

آواتار fariba nikzad
بازی بانفت
توسط   fariba nikzad   ۳۲۳۹ روز قبل
آخه این چه وضعشه؟؟پس کی میخوان به خودشون بیان؟؟اون استقلاله فصل قبل ونیم فصل اول وحتی اوایل نیم فصل دوم کو؟کجارفت؟؟چرابایدهمش دقیقه آخرگل بخوریم؟؟بابابه خداخسته شدم بس که بعدهربازی گریه کردم.مااینجااشک میریزیم ولی اوناخیلی راحت میبازن.آخه تا کی بگیم اشکال نداره جبران میکنیم؟؟دیگه هیچ جایی واسه جبران نیس.اون لنگیام که الان اومدن بالاجای ماروگرفتن...اه اه اه.... :(
آواتار shide HR
توسط   shide HR   ۳۲۳۹ روز قبل

آخه این چه وضعشه؟؟پس کی میخوان به خودشون بیان؟؟اون استقلاله فصل قبل ونیم فصل اول وحتی اوایل نیم فصل دوم کو؟کجارفت؟؟چرابایدهمش دقیقه آخرگل بخوریم؟؟بابابه خداخسته شدم بس که بعدهربازی گریه کردم.مااینجااشک میریزیم ولی اوناخیلی راحت میبازن.آخه تا کی بگیم اشکال نداره جبران میکنیم؟؟دیگه هیچ جایی واسه جبران نیس.اون لنگیام که الان اومدن بالاجای ماروگرفتن...اه اه اه.... :(

واقعا دیگه دارن گندشو در میارن .... بعد هر بازی تا سه روز افسدگی میگیرم ! من همون استقلال قبلی میخوام .

آواتار zahra*ss*7777 4444*777
توسط   zahra*ss*7777 4444*777   ۳۲۳۹ روز قبل

واااااااااااااقعا بد موقعی باختیم....اصن یه موقعی باختیم که نباید میباختیم....واقعا حیـــــــــــــف شد.....

الان اعصاب همه ی اس اسی ها داغونه و همه از این باخت ناراحتن....

ولی بازم با این اوصاف به بازیکنایی که تلاش خودشونو کردن خسته نباشید میگم....

آواتار fariba nikzad
توسط   fariba nikzad   ۳۲۳۹ روز قبل
فردابایدبرم جایی که کلی پرسپولیسی هست,من هیچوقت جلوشون کم نمیاوردم ولی الان اینقدکم آوردم که ازخودم بدم میاد ازاینکه بایدفرداچیکارکنم میترسم.به خدا تاحالاوضعیت استقلالو اینقد بد ندیدم.تنها امیدمون لیگ بود که با این باخت من دیگه هیچ امیدی به قهرمانی ندارم بقیه رونمیدونم...
آواتار zahra*ss*7777 4444*777
توسط   zahra*ss*7777 4444*777   ۳۲۳۹ روز قبل
نوشته شده توسط: fariba nikzad

فردابایدبرم جایی که کلی پرسپولیسی هست,من هیچوقت جلوشون کم نمیاوردم ولی الان اینقدکم آوردم که ازخودم بدم میاد ازاینکه بایدفرداچیکارکنم میترسم.به خدا تاحالاوضعیت استقلالو اینقد بد ندیدم.تنها امیدمون لیگ بود که با این باخت من دیگه هیچ امیدی به قهرمانی ندارم بقیه رونمیدونم...

عزیزم اینو یادت باشه یه اس اسی هیچوقت کم نمیاره...

آواتار fariba nikzad
توسط   fariba nikzad   ۳۲۳۹ روز قبل
نوشته شده توسط: zahra*ss*7777 4444*777

[quote=3248465]فردابایدبرم جایی که کلی پرسپولیسی هست,من هیچوقت جلوشون کم نمیاوردم ولی الان اینقدکم آوردم که ازخودم بدم میاد ازاینکه بایدفرداچیکارکنم میترسم.به خدا تاحالاوضعیت استقلالو اینقد بد ندیدم.تنها امیدمون لیگ بود که با این باخت من دیگه هیچ امیدی به قهرمانی ندارم بقیه رونمیدونم...

عزیزم اینو یادت باشه یه اس اسی هیچوقت کم نمیاره...

چیجوری کم نیارم؟؟کدوم بردمونوبه رخ بکشم؟؟چندوقته خوب نتیجه نگرفتیم؟؟فقط مامیدونیم که این نتایج به خاطرازدست دادن ومصدوم شدن بازیکنامونه ولی لنگیاکه نمیفهمن.به خدا تاحالا اینقدحالم بدنبود,حتی بیشترازبازی باملوان اعصابم خورده....
آواتار کاووس رشیدی
توسط   کاووس رشیدی   ۳۲۳۹ روز قبل

بابا آخه این چه وضعیتی؟!چرا هشم بیگ زاده تو صحنه ی گل مثل بچه ها از این که توپ به پاش بخوره ترسید و پاشو کشید کنار در صورتی که میتونست جلوی توپ رو بگیره؟!

خسته شدیم از این وضعیت!

این همه زحمت میکشن ولی زورشون میاد تو صحنه های خطرناک به هم دیگه پاس بدن!

3-4 تا ضد حمله ی خوب داشتیم ولی همش حدر رفت!! از جمله موقعیتی که آقای صادقی لطف کرد و با یه شو بچه گونه توپ رو زد بیروون!

آواتار fariba nikzad
توسط   fariba nikzad   ۳۲۳۹ روز قبل
ازکبه بدم میاد.اون از موقعیتی که جلو الجزیره خراب کرد اینم ازاینکه ازوقتی اومد توزمین فقط داشت توپ لو میداد
آواتار zahra*ss*7777 4444*777
توسط   zahra*ss*7777 4444*777   ۳۲۳۹ روز قبل
نوشته شده توسط: fariba nikzad

[quote=zahra*ss*7777777*4444444]

فردابایدبرم جایی که کلی پرسپولیسی هست,من هیچوقت جلوشون کم نمیاوردم ولی الان اینقدکم آوردم که ازخودم بدم میاد ازاینکه بایدفرداچیکارکنم میترسم.به خدا تاحالاوضعیت استقلالو اینقد بد ندیدم.تنها امیدمون لیگ بود که با این باخت من دیگه هیچ امیدی به قهرمانی ندارم بقیه رونمیدونم...

عزیزم اینو یادت باشه یه اس اسی هیچوقت کم نمیاره...

چیجوری کم نیارم؟؟کدوم بردمونوبه رخ بکشم؟؟چندوقته خوب نتیجه نگرفتیم؟؟فقط مامیدونیم که این نتایج به خاطرازدست دادن ومصدوم شدن بازیکنامونه ولی لنگیاکه نمیفهمن.به خدا تاحالا اینقدحالم بدنبود,حتی بیشترازبازی باملوان اعصابم خورده....

درسته الان شرایط خوبی نداریم و بردای خوبی رو کسب نکردیم ولی تو میتونی از بردای خوبی  که قبلنا به دست آوردیم حرف بزنی....از قهرمانی پارسالمون و بهشون با آرامش شرایط بحرانی اس اس رو توضیح بدی یادت باشه با آرامش{حتی اگه متوجه نشدن}....تازه خدا رو چه دیدی شاید ورق برگشت و تونستیم به قهرمانیم برسیم....اینو هم بگی ما اس اسی ها تا آخـــــــــــــــر پشت تیم محبوبمون می ایستیم و ازش حمایت میکنیم حتی حتی حتی حتی تو این شرایط و با این نتایج بدی که گرفته....منم تو فامیلمون و حتی تو دوستام کلـــــــــی پرسپولیسی دارم اما هـــــــیچوقت جلوشون کم نمیام حداقلش اسم فرهـــــــــاد قاتل و کابوسشونو میارم تا آتش بگیرن....

آواتار fariba nikzad
توسط   fariba nikzad   ۳۲۳۹ روز قبل
نوشته شده توسط: zahra*ss*7777 4444*777

[quote=3248465]

[quote=3248465]فردابایدبرم جایی که کلی پرسپولیسی هست,من هیچوقت جلوشون کم نمیاوردم ولی الان اینقدکم آوردم که ازخودم بدم میاد ازاینکه بایدفرداچیکارکنم میترسم.به خدا تاحالاوضعیت استقلالو اینقد بد ندیدم.تنها امیدمون لیگ بود که با این باخت من دیگه هیچ امیدی به قهرمانی ندارم بقیه رونمیدونم...

عزیزم اینو یادت باشه یه اس اسی هیچوقت کم نمیاره...

چیجوری کم نیارم؟؟کدوم بردمونوبه رخ بکشم؟؟چندوقته خوب نتیجه نگرفتیم؟؟فقط مامیدونیم که این نتایج به خاطرازدست دادن ومصدوم شدن بازیکنامونه ولی لنگیاکه نمیفهمن.به خدا تاحالا اینقدحالم بدنبود,حتی بیشترازبازی باملوان اعصابم خورده....

درسته الان شرایط خوبی نداریم و بردای خوبی رو کسب نکردیم ولی تو میتونی از بردای خوبی  که قبلنا به دست آوردیم حرف بزنی....از قهرمانی پارسالمون و بهشون با آرامش شرایط بحرانی اس اس رو توضیح بدی یادت باشه با آرامش{حتی اگه متوجه نشدن}....تازه خدا رو چه دیدی شاید ورق برگشت و تونستیم به قهرمانیم برسیم....اینو هم بگی ما اس اسی ها تا آخـــــــــــــــر پشت تیم محبوبمون می ایستیم و ازش حمایت میکنیم حتی حتی حتی حتی تو این شرایط و با این نتایج بدی که گرفته....منم تو فامیلمون و حتی تو دوستام کلـــــــــی پرسپولیسی دارم اما هـــــــیچوقت جلوشون کم نمیام حداقلش اسم فرهـــــــــاد قاتل و کابوسشونو میارم تا آتش بگیرن....

ن عزیزم.اینقدراحت نیس!!اگه بدونی تا الان چندتالنگی بم زنگ زدن!!!نمیفهمن!اون موقع که پایین ترازمابودن نمیفهمیدن چه برسه به حالاکه بالاترازماهستن
آواتار zahra*ss*7777 4444*777
توسط   zahra*ss*7777 4444*777   ۳۲۳۹ روز قبل
نوشته شده توسط: fariba nikzad

[quote=zahra*ss*7777777*4444444]

[quote=zahra*ss*7777777*4444444]

فردابایدبرم جایی که کلی پرسپولیسی هست,من هیچوقت جلوشون کم نمیاوردم ولی الان اینقدکم آوردم که ازخودم بدم میاد ازاینکه بایدفرداچیکارکنم میترسم.به خدا تاحالاوضعیت استقلالو اینقد بد ندیدم.تنها امیدمون لیگ بود که با این باخت من دیگه هیچ امیدی به قهرمانی ندارم بقیه رونمیدونم...

عزیزم اینو یادت باشه یه اس اسی هیچوقت کم نمیاره...

چیجوری کم نیارم؟؟کدوم بردمونوبه رخ بکشم؟؟چندوقته خوب نتیجه نگرفتیم؟؟فقط مامیدونیم که این نتایج به خاطرازدست دادن ومصدوم شدن بازیکنامونه ولی لنگیاکه نمیفهمن.به خدا تاحالا اینقدحالم بدنبود,حتی بیشترازبازی باملوان اعصابم خورده....

درسته الان شرایط خوبی نداریم و بردای خوبی رو کسب نکردیم ولی تو میتونی از بردای خوبی  که قبلنا به دست آوردیم حرف بزنی....از قهرمانی پارسالمون و بهشون با آرامش شرایط بحرانی اس اس رو توضیح بدی یادت باشه با آرامش{حتی اگه متوجه نشدن}....تازه خدا رو چه دیدی شاید ورق برگشت و تونستیم به قهرمانیم برسیم....اینو هم بگی ما اس اسی ها تا آخـــــــــــــــر پشت تیم محبوبمون می ایستیم و ازش حمایت میکنیم حتی حتی حتی حتی تو این شرایط و با این نتایج بدی که گرفته....منم تو فامیلمون و حتی تو دوستام کلـــــــــی پرسپولیسی دارم اما هـــــــیچوقت جلوشون کم نمیام حداقلش اسم فرهـــــــــاد قاتل و کابوسشونو میارم تا آتش بگیرن....

ن عزیزم.اینقدراحت نیس!!اگه بدونی تا الان چندتالنگی بم زنگ زدن!!!نمیفهمن!اون موقع که پایین ترازمابودن نمیفهمیدن چه برسه به حالاکه بالاترازماهستن

پس خدا به دادت برسه .... ولی خودتم الان گفتی راحت نیست یعنی سخته ولی خب غیر ممکن نیست .... تو میتونی

آواتار fariba nikzad
توسط   fariba nikzad   ۳۲۳۹ روز قبل
نوشته شده توسط: zahra*ss*7777 4444*777

[quote=3248465]

[quote=3248465]

[quote=3248465]فردابایدبرم جایی که کلی پرسپولیسی هست,من هیچوقت جلوشون کم نمیاوردم ولی الان اینقدکم آوردم که ازخودم بدم میاد ازاینکه بایدفرداچیکارکنم میترسم.به خدا تاحالاوضعیت استقلالو اینقد بد ندیدم.تنها امیدمون لیگ بود که با این باخت من دیگه هیچ امیدی به قهرمانی ندارم بقیه رونمیدونم...

عزیزم اینو یادت باشه یه اس اسی هیچوقت کم نمیاره...

چیجوری کم نیارم؟؟کدوم بردمونوبه رخ بکشم؟؟چندوقته خوب نتیجه نگرفتیم؟؟فقط مامیدونیم که این نتایج به خاطرازدست دادن ومصدوم شدن بازیکنامونه ولی لنگیاکه نمیفهمن.به خدا تاحالا اینقدحالم بدنبود,حتی بیشترازبازی باملوان اعصابم خورده....

درسته الان شرایط خوبی نداریم و بردای خوبی رو کسب نکردیم ولی تو میتونی از بردای خوبی  که قبلنا به دست آوردیم حرف بزنی....از قهرمانی پارسالمون و بهشون با آرامش شرایط بحرانی اس اس رو توضیح بدی یادت باشه با آرامش{حتی اگه متوجه نشدن}....تازه خدا رو چه دیدی شاید ورق برگشت و تونستیم به قهرمانیم برسیم....اینو هم بگی ما اس اسی ها تا آخـــــــــــــــر پشت تیم محبوبمون می ایستیم و ازش حمایت میکنیم حتی حتی حتی حتی تو این شرایط و با این نتایج بدی که گرفته....منم تو فامیلمون و حتی تو دوستام کلـــــــــی پرسپولیسی دارم اما هـــــــیچوقت جلوشون کم نمیام حداقلش اسم فرهـــــــــاد قاتل و کابوسشونو میارم تا آتش بگیرن....

ن عزیزم.اینقدراحت نیس!!اگه بدونی تا الان چندتالنگی بم زنگ زدن!!!نمیفهمن!اون موقع که پایین ترازمابودن نمیفهمیدن چه برسه به حالاکه بالاترازماهستن

پس خدا به دادت برسه .... ولی خودتم الان گفتی راحت نیست یعنی سخته ولی خب غیر ممکن نیست .... تو میتونی

امیدوارم!!واسم دعاکنین فرداسالم بیام بیرون!!!
آواتار zahra*ss*7777 4444*777
توسط   zahra*ss*7777 4444*777   ۳۲۳۹ روز قبل
نوشته شده توسط: fariba nikzad

[quote=zahra*ss*7777777*4444444]

[quote=zahra*ss*7777777*4444444]

[quote=zahra*ss*7777777*4444444]

فردابایدبرم جایی که کلی پرسپولیسی هست,من هیچوقت جلوشون کم نمیاوردم ولی الان اینقدکم آوردم که ازخودم بدم میاد ازاینکه بایدفرداچیکارکنم میترسم.به خدا تاحالاوضعیت استقلالو اینقد بد ندیدم.تنها امیدمون لیگ بود که با این باخت من دیگه هیچ امیدی به قهرمانی ندارم بقیه رونمیدونم...

عزیزم اینو یادت باشه یه اس اسی هیچوقت کم نمیاره...

چیجوری کم نیارم؟؟کدوم بردمونوبه رخ بکشم؟؟چندوقته خوب نتیجه نگرفتیم؟؟فقط مامیدونیم که این نتایج به خاطرازدست دادن ومصدوم شدن بازیکنامونه ولی لنگیاکه نمیفهمن.به خدا تاحالا اینقدحالم بدنبود,حتی بیشترازبازی باملوان اعصابم خورده....

درسته الان شرایط خوبی نداریم و بردای خوبی رو کسب نکردیم ولی تو میتونی از بردای خوبی  که قبلنا به دست آوردیم حرف بزنی....از قهرمانی پارسالمون و بهشون با آرامش شرایط بحرانی اس اس رو توضیح بدی یادت باشه با آرامش{حتی اگه متوجه نشدن}....تازه خدا رو چه دیدی شاید ورق برگشت و تونستیم به قهرمانیم برسیم....اینو هم بگی ما اس اسی ها تا آخـــــــــــــــر پشت تیم محبوبمون می ایستیم و ازش حمایت میکنیم حتی حتی حتی حتی تو این شرایط و با این نتایج بدی که گرفته....منم تو فامیلمون و حتی تو دوستام کلـــــــــی پرسپولیسی دارم اما هـــــــیچوقت جلوشون کم نمیام حداقلش اسم فرهـــــــــاد قاتل و کابوسشونو میارم تا آتش بگیرن....

ن عزیزم.اینقدراحت نیس!!اگه بدونی تا الان چندتالنگی بم زنگ زدن!!!نمیفهمن!اون موقع که پایین ترازمابودن نمیفهمیدن چه برسه به حالاکه بالاترازماهستن

پس خدا به دادت برسه .... ولی خودتم الان گفتی راحت نیست یعنی سخته ولی خب غیر ممکن نیست .... تو میتونی

امیدوارم!!واسم دعاکنین فرداسالم بیام بیرون!!!

حتما گلم....موفق باشی

آواتار حسن یارمحمدی
توسط   حسن یارمحمدی   ۳۲۳۹ روز قبل
نوشته شده توسط: fariba nikzad
فردابایدبرم جایی که کلی پرسپولیسی هست,من هیچوقت جلوشون کم نمیاوردم ولی الان اینقدکم آوردم که ازخودم بدم میاد ازاینکه بایدفرداچیکارکنم میترسم.به خدا تاحالاوضعیت استقلالو اینقد بد ندیدم.تنها امیدمون لیگ بود که با این باخت من دیگه هیچ امیدی به قهرمانی ندارم بقیه رونمیدونم...
کاش اونجا بودم تا خودم به تنهایی جوابشونو میدادم. کل کل با لنگیا به خودتون بستگی داره اگه بخواین راحته
آواتار حسن یارمحمدی
توسط   حسن یارمحمدی   ۳۲۳۹ روز قبل
من بازیو اصلا ندیدم دیگه شانسمون از قبل هم کمتر شد. امیدوارم سهمیرو از دست ندیم
آواتار fariba nikzad
توسط   fariba nikzad   ۳۲۳۹ روز قبل
نوشته شده توسط: حسن یارمحمدی
من بازیو اصلا ندیدم دیگه شانسمون از قبل هم کمتر شد. امیدوارم سهمیرو از دست ندیم
خوش به حالتون که ندیدین,چون من که ازاول تاآخرفقط داشتم حرص میخوردم,اوایل سرخوب بازی نکردنشون واواخرهم سرتوپ لو دادناشون....
آواتار امیر حسین اسلامی
توسط   امیر حسین اسلامی   ۳۲۳۹ روز قبل

بی غیرتا حیا کنین ------------------------------------- استقلالو رها کنید

واقعا بهترین شعاری بود که میشد اواخر بازی داد.من خودم استادیوم بودم و واقعا از این شعار حسابی لذت بردم و همراهی میکردم.

البته هوادارا میدونن کیا با غیرتن کیا بی غیرت.بعضی از بازیکنا جوری بازی میکردن انگار تیم داره بازیهای خیریه رو انجام میده.

پژمان نوری واقعا روانیم کرده بود.یک پاس رو به جلو نداد این بشر.باور کنید بابا پنجعلی یا حتی بهبود با اون ساچمه ای که تو کمرشه به جاش بود الان نفت رو برده بودیم.

تیم نمیتونست 4 تا پاس پشت سر هم به هم بدن.فقط تاکتیک تیم بزن زیر توپ بود.آخر بازی هم که حنیف اومد مهاجم شد و دفاع خالی شد و گل خوردیم.

جمشیدیان که کلا تو استقلال نقش گلابی رو داره و هی تاب میخوره.

واقعا بی تاکتیک ترین استقلالی بود که میشد دید.

آقای قلعه نویی که شریفات و میداوودی رو میفروشی و آرشو نیمکت نشین میکنی باید فکر اینجاشم میکردی.آقایان ( مجیدی ، منتظری ، نکونام) که وسط فصل استقلالو ول میکنید باید بدونید تیم به حال و روز دچار میشه.واقعا جای خالی حمودی و جباری تو تیم حس میشه.آقای فتح الله زاده که بازیکنایی مثل جمشیدیان و غلام نژاد و کبه و اولادی رو میخری باید فکر اینجاشم میکردی.

البته هوادارا میدونن بازیکنایی مثل صادقی ، سید ، حنیف ، خسرو و آندو و تا حدودی هاشم از خوبای استقلال بودن در این فصل ولی بقیه بازیکنا در حد استقلال نبودن این فصل.هوادارا حق دارن به سایر بازیکنا بگن بی غیرت.

ببخشید یکم زیاد شد.و البته نامنظم.واقعا اعصابم خورد بود و خواستم یکم تند نظرمو بگم.دوستان میدونن من همیشه با میانه روی صحبت میکنم ولی بعضی وقتا اینجور حرف زدن لازمه.

آواتار امیر حسین اسلامی
توسط   امیر حسین اسلامی   ۳۲۳۹ روز قبل

البته اینم بگم من خودم از طرفداران پرو پا قرص قلعه نویی هستم ولی به نظرم تیمی که نیاز حساسی به 3 امتیاز داره اونم در اسادیوم خانگی نبایستی با این ترکیب به میدان میرفت.

به نظرم نباید کاروالیو که داشت خوب بازی میکرد رو به خاطر یه بحث جزیی با خسرو بیرون کشید.به نظرم نباید نوری و جمشیدیان که واقعا فاجعه بودن رو تا آخر نگه میداشت تو زمین.

به نظر من قلعه نویی بهترین مربی استقلال تا کنون بوده و هست و من دوست دارم همچنان در استقلال باشه برای فصول بعد ولی به نظرم این اشکالات تو بازی امروز بهش وارد بود.

ضمنا مقصر باخت رو قلعه نویی نمیدونم.

آواتار میثم محمدی قراسویی
توسط   میثم محمدی قراسویی   ۳۲۳۸ روز قبل
نوشته شده توسط: fariba nikzad

چجوری کم نیارم؟؟کدوم بردمونوبه رخ بکشم؟؟چندوقته خوب نتیجه نگرفتیم؟؟فقط مامیدونیم که این نتایج به خاطرازدست دادن ومصدوم شدن بازیکنامونه ولی لنگیاکه نمیفهمن.به خدا تاحالا اینقدحالم بدنبود,حتی بیشترازبازی باملوان اعصابم خورده....
اینو واقعا راست میگه که لنگیا نمیفهمن!!! (البته یه سریهاشون و بی احترامی به همشون نشه!) یکیشون با من توی یه سایت اجتماعی دوسته! همش از من میپرسه که چرا استقلالی شدی؟! هرچی براش دلیل میارم و توضیح میدم انگار دارم یاسین بگوش............... میخونم!!! بعضی موقعها واقعا کارت خیلی سخت میشه!!!! حاضری کوه بیستون و بکنی ولی با یه لنگی هم صحبت نشی!!!

آواتار لیلا جوکار
توسط   لیلا جوکار   ۳۲۳۷ روز قبل

خیلی بد بازی کردن بخدا این حق ما طرفدارا نیست اون بیچاره هایی که توی این سرما رفتن ورزشگاه....بازیهای راحت لنگ و خوش شانسیشون.بازی بد استقلال باعث شده اینقدر حرص بخورم.با یه لنگی داشتم بازی استقلال رو نگاه میکردم دیگه خودتون قضاوت کنید چه حسی داشتممممممممم دلم میخواست بمیرم وای خدا!!!!!  واقعا نفهمن اما حق دارن واسمون کری بخونن

آواتار امیرحسین ازغدی
توسط   امیرحسین ازغدی   ۳۲۳۷ روز قبل

با امید پیش بسوی آینده ...

ناامیدی بزرگترین گناه است


با اتحاد میتوان آینده رو ساخت ...


ما میتونیم


تیم واسه فصل بعد باید جون بشه   کاری که pp تو این فصل کرد   باید جباری ها  آندوها  خسرو حیدریها  و... دوباره تو تیم متولد بشن


پس  پیش بسوی آینده   همراه با استقلال جوان...