سهمیه آسیایی

آواتار مصطفی داودی
سهمیه آسیایی
توسط   مصطفی داودی   ۲۴۴۴ روز قبل
آواتار امیر حسین اسلامی
توسط   امیر حسین اسلامی   ۲۴۴۴ روز قبل

من به گزینه ی خیر رای دادم.

فولاد برای اینکه قهرمانیشو تو زمین خودش تثبیت کنه به این راحتی ها به این استقلال با این نوع بازی کردن امتیاز نمیده.بازی آخر یه بازی سخت تو آزادی با تراکتور هست.