سهمیه آسیایی

آواتار مصطفی داودی
سهمیه آسیایی
توسط   مصطفی داودی   ۲۴۳۹ روز قبل
آواتار امیر حسین اسلامی
توسط   امیر حسین اسلامی   ۲۴۳۹ روز قبل

من به گزینه ی خیر رای دادم.

فولاد برای اینکه قهرمانیشو تو زمین خودش تثبیت کنه به این راحتی ها به این استقلال با این نوع بازی کردن امتیاز نمیده.بازی آخر یه بازی سخت تو آزادی با تراکتور هست.