عمل کرد تیم ملی خوب بود مقابل کره شمالی؟

آواتار REZA VALIZADE
عمل کرد تیم ملی خوب بود مقابل کره شمالی؟
توسط   REZA VALIZADE   ۵۵۱۹ روز قبل
آواتار محمد عسگری
توسط   محمد عسگری   ۵۵۰۴ روز قبل
عملکرد خوب بود ولی نتیجه برای فوتبال ما خوب نبود
آواتار hamed tohi
توسط   hamed tohi   ۵۵۰۳ روز قبل

خوب بود ولی میتونست بهتر از اینم باشه.

آواتار هومن کیانی
توسط   هومن کیانی   ۵۵۰۲ روز قبل

وقتی خسرو حیدری تو بازی نباشه همینه دیگه