سلام به نظر من امیر قلعه نوعی یکی از اسطوره های باشگاه استقلال هست ما باید به این شخصیت که همیشه بر

آواتار اسماعیل شریفی
سلام به نظر من امیر قلعه نوعی یکی از اسطوره های باشگاه استقلال هست ما باید به این شخصیت که همیشه بر
توسط   اسماعیل شریفی   ۴۷۶۴ روز قبل
امیر دوست داریم تو افتخار طرفدارانی
آواتار محمد عسگری
توسط   محمد عسگری   ۴۷۶۰ روز قبل

امیربرای استقلال مربی بزرگی خواهد بود و خواهد شد

آواتار اسماعیل شریفی
توسط   اسماعیل شریفی   ۴۷۴۵ روز قبل
امیر دوست داریم تو افتخار طرفدارانی
ژنرال
آواتار رضا کلاگر
توسط   رضا کلاگر   ۴۷۴۵ روز قبل
امیر ژنرال همیشگی استقلال .رضا
آواتار اسماعیل شریفی
توسط   اسماعیل شریفی   ۴۷۴۳ روز قبل
امیر اسطوره فراموش نشدنی