استقلال این بازی عالی بود

آواتار اسماعیل شریفی
استقلال این بازی عالی بود
توسط   اسماعیل شریفی   ۴۷۴۹ روز قبل
این بازی عالی بود وبچه ها عالی کار کردن بارکلا به امید
آواتار محمد عسگری
توسط   محمد عسگری   ۴۷۴۷ روز قبل

مهم نتیجه بود که گرفت

آواتار اسماعیل شریفی
توسط   اسماعیل شریفی   ۴۷۴۳ روز قبل
امید روانخواه خسرو حیدری فرهاد مجیدی و طالبلو عالی بودند