نظرتون در مورد تمدید قرار داد با محمد مهدی نظری برا فصل بعد چیه ؟

آواتار مهدی جوکار
نظرتون در مورد تمدید قرار داد با محمد مهدی نظری برا فصل بعد چیه ؟
توسط   مهدی جوکار   ۳۵۲۴ روز قبل
آواتار میثم محمدی قراسویی
توسط   میثم محمدی قراسویی   ۳۵۲۴ روز قبل

بنظر من بازیکن جوون و آینده داریه و میتونه برای اس اس مفید باشه.....

آواتار کاووس رشیدی
توسط   کاووس رشیدی   ۳۵۲۴ روز قبل

فکر کنم تمدید کنه به درد استقلال بخوره

آواتار افسانه طرقیان
توسط   افسانه طرقیان   ۳۵۲۳ روز قبل
بازیکن جوون و با تکنیکیه فقط باید روش یکم کار بشه از اینکه یه بازیکنی رو بیارن که ازش شناخت ندارن محمد مهدی نظری رو نگه دارن بهتره