سردار آزمون و آرسنال

آواتار مهدی جوکار
سردار آزمون و آرسنال
توسط   مهدی جوکار   ۲۳۵۵ روز قبل
آواتار امیر حسین اسلامی
توسط   امیر حسین اسلامی   ۲۳۵۵ روز قبل

خبر خوبیه ولی انصافا چه ربطی داره به لیگ قهرمانان آسیا؟

آواتار محمدحسن ملکی
توسط   محمدحسن ملکی   ۲۳۵۴ روز قبل

به نظر من جهانبخش خیلی از آزمون بهتره ولی نمیدونم آرسنال چی از یه بازیکن نیمکت نشین دیده که میخواد بخره

آواتار افسانه طرقیان
توسط   افسانه طرقیان   ۲۳۵۳ روز قبل
به عنوان یه ایرانی براش آرزوی موفقیت میکنم .