تقدیراین بود تایه فکری به حال استقلال کنند

آواتار جواد نوبخت هروی
تقدیراین بود تایه فکری به حال استقلال کنند
توسط   جواد نوبخت هروی   ۲۴۱۷ روز قبل

اول اینکه 40درصد بازیکنان عوض بشه چون هم نیروی جوانی وهم نیروی تجربه برای استقلال نیازه