اعتماد وگذشت

آواتار جواد نوبخت هروی
اعتماد وگذشت
توسط   جواد نوبخت هروی   ۲۴۱۳ روز قبل

امیر خان  واقعا بزرگه ولی هربزرگتری یه خورد ه اشتباه داره واقعا هیچ کس نمی تونه تجارب وزیرکیه امیر خان را انکار کنه ولی یه خورده بی انصافی کرده وبه این جوانها  میدان نداده حتما این حرف وانتقاد بایستی به گوش امیر خان برسه   واگر این جوانها اشتباهی داشتند امیر خان نباید اشتباه میکرد وبه این جوانها میدان نمی داد از قدیم می گفتن گذشت ازبزرگان است

آواتار جواد نوبخت هروی
توسط   جواد نوبخت هروی   ۲۴۱۳ روز قبل

من جوادم هستم از تبریز  ازمدیر سایت خواهش دارم این انتقاد به گوش امیر خان برسه

آواتار zahra*ss*7777 4444*777
توسط   zahra*ss*7777 4444*777   ۲۴۱۲ روز قبل

امیر خان  واقعا بزرگه ولی هربزرگتری یه خورد ه اشتباه داره واقعا هیچ کس نمی تونه تجارب وزیرکیه امیر خان را انکار کنه ولی یه خورده بی انصافی کرده وبه این جوانها  میدان نداده حتما این حرف وانتقاد بایستی به گوش امیر خان برسه   واگر این جوانها اشتباهی داشتند امیر خان نباید اشتباه میکرد وبه این جوانها میدان نمی داد از قدیم می گفتن گذشت ازبزرگان است

موافقم....

آواتار کاووس رشیدی
توسط   کاووس رشیدی   ۲۴۱۲ روز قبل

امیر خان  واقعا بزرگه ولی هربزرگتری یه خورد ه اشتباه داره واقعا هیچ کس نمی تونه تجارب وزیرکیه امیر خان را انکار کنه ولی یه خورده بی انصافی کرده وبه این جوانها  میدان نداده حتما این حرف وانتقاد بایستی به گوش امیر خان برسه   واگر این جوانها اشتباهی داشتند امیر خان نباید اشتباه میکرد وبه این جوانها میدان نمی داد از قدیم می گفتن گذشت ازبزرگان است

آواتار جواد نوبخت هروی
توسط   جواد نوبخت هروی   ۲۴۱۰ روز قبل
نوشته شده توسط: zahra*ss*7777 4444*777

[quote=javadmavi77]

امیر خان  واقعا بزرگه ولی هربزرگتری یه خورد ه اشتباه داره واقعا هیچ کس نمی تونه تجارب وزیرکیه امیر خان را انکار کنه ولی یه خورده بی انصافی کرده وبه این جوانها  میدان نداده حتما این حرف وانتقاد بایستی به گوش امیر خان برسه   واگر این جوانها اشتباهی داشتند امیر خان نباید اشتباه میکرد وبه این جوانها میدان نمی داد از قدیم می گفتن گذشت ازبزرگان است

موافقم....

[/