به نظر شما استقلال مقابل ملوان از چه سیستم و ترکیبی استفاده کنه بهتره ؟

آواتار محمد عسگری
به نظر شما استقلال مقابل ملوان از چه سیستم و ترکیبی استفاده کنه بهتره ؟
توسط   محمد عسگری   ۴۷۳۵ روز قبل
به نظر شما استقلال مقابل ملوان از چه سیستم و  ترکیبی (کدام بازیکن) استفاده کنه بهتر میتونه نتیجه بگیره و با برد شیرین زمین رو ترک کنه؟
آواتار احمد قدس
توسط   احمد قدس   ۴۷۳۵ روز قبل
طالب لو - شکوری - صادقی - منتظری - کاظمی - حیدری - امیر ابادی - سید صالحی - برهانی - مجیدی - روانخواه
آواتار اسماعیل شریفی
توسط   اسماعیل شریفی   ۴۷۳۴ روز قبل
همین ترکیب هست ولی به جای برهانی عنایتی رو تو زمین می بینیم
آواتار رضا کلاگر
توسط   رضا کلاگر   ۴۷۳۴ روز قبل

طالب لو

امیرابادی -صادقی-منتظری-حیدری

 مجیدی-کاظمی-رحمتی -جانواریو

اکبرپور -عنایتی