نتیجه بازی آث میلان و اینترمیلان را حدس بزنید؟

آواتار محمد عسگری
نتیجه بازی آث میلان و اینترمیلان را حدس بزنید؟
توسط   محمد عسگری   ۴۰۳۸ روز قبل

نتیجه دربی حساس را حدس بزنید؟

آث میلان - اینترمیلان

آواتار رضا کلاگر
توسط   رضا کلاگر   ۴۰۳۷ روز قبل
من هر دو تیم را دوست دارم ولی بیشتر به برد میلان رقبت دارم.رضا
آواتار فضل الله نوری
توسط   فضل الله نوری   ۴۰۳۷ روز قبل
برداینتر
آواتار محمد عسگری
توسط   محمد عسگری   ۴۰۳۷ روز قبل

دوست عزیزمان mojtaba8  درست حدس زدید

اینتر 4 آث میلان 0

آواتار احمد قدس
توسط   احمد قدس   ۴۰۳۷ روز قبل
برد آث میلان
آواتار اسماعیل شریفی
توسط   اسماعیل شریفی   ۴۰۳۶ روز قبل
برد چهار تایی اینتر خیلی حال داد
آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۴۴۰ روز قبل

یرد اینتر