نتیجه بازی آث میلان و اینترمیلان را حدس بزنید؟

آواتار محمد عسگری
نتیجه بازی آث میلان و اینترمیلان را حدس بزنید؟
توسط   محمد عسگری   ۴۱۱۰ روز قبل

نتیجه دربی حساس را حدس بزنید؟

آث میلان - اینترمیلان

آواتار رضا کلاگر
توسط   رضا کلاگر   ۴۱۰۹ روز قبل
من هر دو تیم را دوست دارم ولی بیشتر به برد میلان رقبت دارم.رضا
آواتار فضل الله نوری
توسط   فضل الله نوری   ۴۱۰۹ روز قبل
برداینتر
آواتار محمد عسگری
توسط   محمد عسگری   ۴۱۰۹ روز قبل

دوست عزیزمان mojtaba8  درست حدس زدید

اینتر 4 آث میلان 0

آواتار احمد قدس
توسط   احمد قدس   ۴۱۰۹ روز قبل
برد آث میلان
آواتار اسماعیل شریفی
توسط   اسماعیل شریفی   ۴۱۰۸ روز قبل
برد چهار تایی اینتر خیلی حال داد
آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۵۱۲ روز قبل

یرد اینتر