با داشتن2آقای گل واینهمه مهاجم خوب و با گذشت5هفته و زدن 4 گل;راه کار تقویت حل همه چیست؟

آواتار محمدرضا سبز
با داشتن2آقای گل واینهمه مهاجم خوب و با گذشت5هفته و زدن 4 گل;راه کار تقویت حل همه چیست؟
توسط   محمدرضا سبز   ۴۷۱۹ روز قبل
آواتار محمد عسگری
توسط   محمد عسگری   ۴۷۱۹ روز قبل

به نظرم بازیکنان استقلال باید روی  این چند نکته  بیشتر کار کنه:

دقت و هوشیاری مهاجمان

نظم و هماهنگی بین مهاجمان

تغذیه کننده مناسب و دقیق

آواتار اسماعیل شریفی
توسط   اسماعیل شریفی   ۴۷۱۸ روز قبل
به نظر من بین مهاجمان استقلال رفاقت وجود نداره وبه خاطر گل زدن حتی حاظر نیستن به همدیگه پاس بدن
آواتار احمد قدس
توسط   احمد قدس   ۴۷۱۸ روز قبل
تک روی در بین مهاجم ها زیاد شده .
آواتار اسماعیل شریفی
توسط   اسماعیل شریفی   ۴۷۱۸ روز قبل
خدا کنه بازیایه بعدی فقط به منافع باشگاه وطرفداران فکر کنن