بهترین بازیکن بازی با پاس چه کسی بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آواتار REZA VALIZADE
بهترین بازیکن بازی با پاس چه کسی بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
توسط   REZA VALIZADE   ۴۶۷۹ روز قبل
امیر حسین صادقی
به نظر من
آواتار علی کلانترزاده
توسط   علی کلانترزاده   ۴۶۷۸ روز قبل

ارش برهانی 

آواتار اسماعیل شریفی
توسط   اسماعیل شریفی   ۴۶۷۴ روز قبل
آرش وخسرو