به نظرشمابهترینای بازی باالاهلی کیابودن

آواتار فضل الله نوری
به نظرشمابهترینای بازی باالاهلی کیابودن
توسط   فضل الله نوری   ۳۹۹۰ روز قبل
آواتار اسماعیل شریفی
توسط   اسماعیل شریفی   ۳۹۷۵ روز قبل
به نظر من هر سه بازیکنی که اسم بردید خوب بودن هم خسرو وهم فرهاد وهم آقایه محمدی