جاسم کرار تو استقلال جایی داره؟

آواتار علیرضا طاقتی
جاسم کرار تو استقلال جایی داره؟
توسط   علیرضا طاقتی   ۳۱۳۳ روز قبل
آواتار zahra*ss*7777 4444*777
توسط   zahra*ss*7777 4444*777   ۳۱۳۲ روز قبل

آره  داره....چون بازیکن خوبیه ولی یه مقدار حاشیه داره که ایشالله امیرخان کنترلش میکنه....

آواتار افسانه طرقیان
توسط   افسانه طرقیان   ۳۱۳۱ روز قبل
امیدوارم زهرا جون همین طور که میگی باشه
آواتار zahra*ss*7777 4444*777
توسط   zahra*ss*7777 4444*777   ۳۱۳۱ روز قبل
نوشته شده توسط: افسانه طرقیان

امیدوارم زهرا جون همین طور که میگی باشه

ما که امیدواریم همه ی بازیکنامون خوب و بی حاشیه باشن....من به امیرخان اطمینان دارم که میتونه کرار رو کنترل کنه....ایشالله واسه اس اسم مثمر ثمر خواهد بود....

آواتار علیرضا موسوی
توسط   علیرضا موسوی   ۳۱۳۱ روز قبل

جاسم کرار خیلی پخته تر از 3-2 سال قبل شده فکر نکنم دیگه امسال دنبال حاشیه باشه تازه امیر خان کسی نیست که بخواد به امسال کرار اجازه حاشیه سازی بده