بهترین تیم امریکای جنوبی

آواتار سید حسن طاهری
بهترین تیم امریکای جنوبی
توسط   سید حسن طاهری   ۳۶۲۷ روز قبل
آواتار امیر حسین اسلامی
توسط   امیر حسین اسلامی   ۳۶۲۷ روز قبل

ب نظرم در حال حاظر کلمبیا.هر چند از لحاظ نتیجه برزیل و آرژانتین تا مراحل بالاتری پیش رفتن.

آواتار علیرضا موسوی
توسط   علیرضا موسوی   ۳۶۲۷ روز قبل

به نظر من کلمبیا شایستگی اینو داشت که باز هم تا مراحل بالاتر بره

آواتار zahra*ss*7777 4444*777
توسط   zahra*ss*7777 4444*777   ۳۶۲۶ روز قبل
نوشته شده توسط: علیرضا موسوی

به نظر من کلمبیا شایستگی اینو داشت که باز هم تا مراحل بالاتر بره

آواتار افسانه طرقیان
توسط   افسانه طرقیان   ۳۶۲۵ روز قبل

موافقم کلمبیا خیلی بهتر بود