بهترین لیگ

آواتار سید حسن طاهری
بهترین لیگ
توسط   سید حسن طاهری   ۲۲۵۴ روز قبل
آواتار امیر حسین اسلامی
توسط   امیر حسین اسلامی   ۲۲۵۴ روز قبل

لیگ انگلیس

آواتار علیرضا موسوی
توسط   علیرضا موسوی   ۲۲۵۴ روز قبل

به نضر من اسپانیا چون تمام ستاره های دنیا اونجا بازی می کنن. و معمولا باشگاه هاش یه  پای فینال لیگ قهرمانان هستن

آواتار zahra*ss*7777 4444*777
توسط   zahra*ss*7777 4444*777   ۲۲۵۳ روز قبل
نوشته شده توسط: امیر حسین اسلامی

لیگ آلمان

آواتار لیلا جوکار
توسط   لیلا جوکار   ۲۲۵۳ روز قبل
نوشته شده توسط: علیرضا موسوی

به نضر من اسپانیا چون تمام ستاره های دنیا اونجا بازی می کنن. و معمولا باشگاه هاش یه  پای فینال لیگ قهرمانان هستن

آواتار fariba nikzad
توسط   fariba nikzad   ۲۲۵۲ روز قبل
نوشته شده توسط: لیلا جوکار

[quote=ss_alireza]

به نضر من اسپانیا چون تمام ستاره های دنیا اونجا بازی می کنن. و معمولا باشگاه هاش یه  پای فینال لیگ قهرمانان هستن

آواتار سمانه علیزاده
توسط   سمانه علیزاده   ۲۲۴۵ روز قبل

المان بعدش اسپانیا.