بهترین لیگ

آواتار سید حسن طاهری
بهترین لیگ
توسط   سید حسن طاهری   ۲۳۲۰ روز قبل
آواتار امیر حسین اسلامی
توسط   امیر حسین اسلامی   ۲۳۲۰ روز قبل

لیگ انگلیس

آواتار علیرضا موسوی
توسط   علیرضا موسوی   ۲۳۲۰ روز قبل

به نضر من اسپانیا چون تمام ستاره های دنیا اونجا بازی می کنن. و معمولا باشگاه هاش یه  پای فینال لیگ قهرمانان هستن

آواتار zahra*ss*7777 4444*777
توسط   zahra*ss*7777 4444*777   ۲۳۱۹ روز قبل
نوشته شده توسط: امیر حسین اسلامی

لیگ آلمان

آواتار لیلا جوکار
توسط   لیلا جوکار   ۲۳۱۹ روز قبل
نوشته شده توسط: علیرضا موسوی

به نضر من اسپانیا چون تمام ستاره های دنیا اونجا بازی می کنن. و معمولا باشگاه هاش یه  پای فینال لیگ قهرمانان هستن

آواتار fariba nikzad
توسط   fariba nikzad   ۲۳۱۸ روز قبل
نوشته شده توسط: لیلا جوکار

[quote=ss_alireza]

به نضر من اسپانیا چون تمام ستاره های دنیا اونجا بازی می کنن. و معمولا باشگاه هاش یه  پای فینال لیگ قهرمانان هستن

آواتار سمانه علیزاده
توسط   سمانه علیزاده   ۲۳۱۱ روز قبل

المان بعدش اسپانیا.