بهترین لیگ

آواتار سید حسن طاهری
بهترین لیگ
توسط   سید حسن طاهری   ۲۳۷۶ روز قبل
آواتار امیر حسین اسلامی
توسط   امیر حسین اسلامی   ۲۳۷۶ روز قبل

لیگ انگلیس

آواتار علیرضا موسوی
توسط   علیرضا موسوی   ۲۳۷۶ روز قبل

به نضر من اسپانیا چون تمام ستاره های دنیا اونجا بازی می کنن. و معمولا باشگاه هاش یه  پای فینال لیگ قهرمانان هستن

آواتار zahra*ss*7777 4444*777
توسط   zahra*ss*7777 4444*777   ۲۳۷۵ روز قبل
نوشته شده توسط: امیر حسین اسلامی

لیگ آلمان

آواتار لیلا جوکار
توسط   لیلا جوکار   ۲۳۷۵ روز قبل
نوشته شده توسط: علیرضا موسوی

به نضر من اسپانیا چون تمام ستاره های دنیا اونجا بازی می کنن. و معمولا باشگاه هاش یه  پای فینال لیگ قهرمانان هستن

آواتار fariba nikzad
توسط   fariba nikzad   ۲۳۷۴ روز قبل
نوشته شده توسط: لیلا جوکار

[quote=ss_alireza]

به نضر من اسپانیا چون تمام ستاره های دنیا اونجا بازی می کنن. و معمولا باشگاه هاش یه  پای فینال لیگ قهرمانان هستن

آواتار سمانه علیزاده
توسط   سمانه علیزاده   ۲۳۶۷ روز قبل

المان بعدش اسپانیا.