درباره ی لنگیا جک بگیم

آواتار علیرضا طاقتی
درباره ی لنگیا جک بگیم
توسط   علیرضا طاقتی   ۲۳۱۹ روز قبل
به اژدها میگن میتونی توچند دیقه ٩٠هزار نفر و باهم بسوزونی میگه مگه من فرهاد مجیدیم