ترکیب و سیستم شما برای بازی با راه آهن

آواتار امین حسینی
ترکیب و سیستم شما برای بازی با راه آهن
توسط   امین حسینی   ۳۱۲۰ روز قبل

با توجه به مصدومیت حنیف و احتمالا امیرحسین ترکیب مورد نظرتون برای بازی با راه آهن رو بگید

آواتار امین حسینی
توسط   امین حسینی   ۳۱۱۸ روز قبل

فروزان - فخرالدینی - مگویان - خرسندنیا - خسرو - امید - آندو - کریمی - کریمیان - آرش - قاضی

تعویضی ها: کرار-شهباززاده - هاشم 

آواتار هادی رضایی
توسط   هادی رضایی   ۳۱۱۸ روز قبل

فروزان-فخرالدینی-مگوبیان-هاشم-خرسندنیا-خسرو-امید ابراهیمی-اندو-کرار-کریمی-ارش-          تعویضیها-کریمیان -قاضی-رمضانی

آواتار امیر حسین اسلامی
توسط   امیر حسین اسلامی   ۳۱۱۷ روز قبل

فروزان

بیگ زاده - خرسند نیا - مگوئیان - فخرالدینی

تیموریان - ابراهیمی - خسرو

کرار - برهانی - قاضی

آواتار سعید آقامحمدی
توسط   سعید آقامحمدی   ۳۱۱۷ روز قبل

4-2-3-1

آواتار ali baghbanian
توسط   ali baghbanian   ۳۱۱۷ روز قبل
فروزان بیگزاده - خرسندنیا - مگوییان - فخرالدینی تیموریان - ابراهیمی - خسرو - کریمی - شهباززاده قاضی تعویضی : آرش - کرار
آواتار افسانه طرقیان
توسط   افسانه طرقیان   ۳۱۱۶ روز قبل
نوشته شده توسط: امیر حسین اسلامی

فروزان

بیگ زاده - خرسند نیا - مگوئیان - فخرالدینی

تیموریان - ابراهیمی - خسرو

کرار - برهانی - قاضی