بهتزرین مهاجم

آواتار سید حسن طاهری
بهتزرین مهاجم
توسط   سید حسن طاهری   ۲۲۵۷ روز قبل
آواتار امیر حسین اسلامی
توسط   امیر حسین اسلامی   ۲۲۵۷ روز قبل

رونالدو از نظر من کاملترین مهاجم و بازیکن حال حاظر جهانه.

آواتار امین حسینی
توسط   امین حسینی   ۲۲۵۶ روز قبل
نوشته شده توسط: امیر حسین اسلامی

رونالدو از نظر من کاملترین مهاجم و بازیکن حال حاظر جهانه.

آواتار fariba nikzad
توسط   fariba nikzad   ۲۲۵۶ روز قبل

فقط فقط فقط رونالدو !!

آواتار سمانه علیزاده
توسط   سمانه علیزاده   ۲۲۵۴ روز قبل

رونالدو واقعا از همه بهتره.