بهتزرین مهاجم

آواتار سید حسن طاهری
بهتزرین مهاجم
توسط   سید حسن طاهری   ۲۳۷۶ روز قبل
آواتار امیر حسین اسلامی
توسط   امیر حسین اسلامی   ۲۳۷۶ روز قبل

رونالدو از نظر من کاملترین مهاجم و بازیکن حال حاظر جهانه.

آواتار امین حسینی
توسط   امین حسینی   ۲۳۷۵ روز قبل
نوشته شده توسط: امیر حسین اسلامی

رونالدو از نظر من کاملترین مهاجم و بازیکن حال حاظر جهانه.

آواتار fariba nikzad
توسط   fariba nikzad   ۲۳۷۵ روز قبل

فقط فقط فقط رونالدو !!

آواتار سمانه علیزاده
توسط   سمانه علیزاده   ۲۳۷۳ روز قبل

رونالدو واقعا از همه بهتره.