افت تیمهای ایتالیاایی

آواتار سید حسن طاهری
افت تیمهای ایتالیاایی
توسط   سید حسن طاهری   ۲۴۴۸ روز قبل
چرا انقد تیم های ایتالیایی افت کردن. میلان که افتضاح شده. الانشم تا دقیقه 30 از من سیتی 4 تا خورده اونشبم 3 تا از یه تیم یونانی. خرید هاشون که فاجعه است.
آواتار افسانه طرقیان
توسط   افسانه طرقیان   ۲۴۴۸ روز قبل

هر سر بالایی یه سراشیبی هم داره همیشه که قرار نیست جام مال اونا باشه