ترکیب و سیستم شما برای بازی با سپاهان

آواتار امین حسینی
ترکیب و سیستم شما برای بازی با سپاهان
توسط   امین حسینی   ۳۱۰۴ روز قبل

با توجه به دو بازی اول استقلال نظرتون رو در مورد ترکیب و سیستم ایده آل برای بازی حساس مقابل سپاهان بگید

آواتار امین حسینی
توسط   امین حسینی   ۳۱۰۴ روز قبل

نظر خودم :

فروزان

بیگ زاده - مگویان - خرسندنیا - خسرو

آندو - امید ابراهیمی

شهباززاده -  کرار - فخرالدینی

قاضی

آواتار سعید آقامحمدی
توسط   سعید آقامحمدی   ۳۱۰۴ روز قبل

فروزان

هاشم- مگویان - خرسند نیا - فخرالدینی

اندو - کرار - ابراهیمی

 شهباز زاده - حیدری

قاضی

آواتار ali baghbanian
توسط   ali baghbanian   ۳۱۰۱ روز قبل


فروزان

هاشم - مگوییان - خرسندنیا - میلاد 

آندو - ابراهیمی

کریمی - شهباززاده - خسرو

قاضی