تاریخ دربی

آواتار سید حسن طاهری
تاریخ دربی
توسط   سید حسن طاهری   ۳۳۲۹ روز قبل
بازی رفت 30 ایان ساعت 14/45 و بازی برگشت اردیبهشت ماه میباشد. نتیجه دربی
آواتار fariba nikzad
توسط   fariba nikzad   ۳۳۲۹ روز قبل

چ ساعت مسخره ای

آواتار shide HR
توسط   shide HR   ۳۳۲۸ روز قبل
نوشته شده توسط: fariba nikzad

چ ساعت مسخره ای

سر ظهر

آواتار zahra*ss*7777 4444*777
توسط   zahra*ss*7777 4444*777   ۳۳۲۸ روز قبل
نوشته شده توسط: shide HR
با فریبا جون موافقم واقعا ساعت مسخره ایه...ای کاش حداقل حداقلش ساعت18برگزار میشد
آواتار shide HR
توسط   shide HR   ۳۳۲۸ روز قبل
نوشته شده توسط: zahra*ss*7777 4444*777

با فریبا جون موافقم واقعا ساعت مسخره ایه...ای کاش حداقل حداقلش ساعت18برگزار میشد

آواتار افسانه طرقیان
توسط   افسانه طرقیان   ۳۳۲۷ روز قبل

احتمالا ساعت عوض میشه بستگی به شرایط جوی هم داره

آواتار shide HR
توسط   shide HR   ۳۳۲۷ روز قبل
نوشته شده توسط: افسانه طرقیان

احتمالا ساعت عوض میشه بستگی به شرایط جوی هم داره

امیدوارم ...

آواتار مهلا صالحی
توسط   مهلا صالحی   ۳۳۰۰ روز قبل
نوشته شده توسط: shide HR

[quote=afsaneh ss]

احتمالا ساعت عوض میشه بستگی به شرایط جوی هم داره

امیدوارم ...


 واقعا سر ظهر مردم خسته ان