ترکیب و سیستم شما برای بازی با سایپا

آواتار امین حسینی
ترکیب و سیستم شما برای بازی با سایپا
توسط   امین حسینی   ۳۰۹۹ روز قبل

با توجه به بازی های استقلال در سه هفته اول و مخصوصا بازی با سپاهان نظر خودتون را درباره ترکیب و سیستم استقلال مقابل سایپا بگید

آواتار امین حسینی
توسط   امین حسینی   ۳۰۹۸ روز قبل

نظر خودم :

فروزان

هاشم - خرسندنیا - فخر الدینی

آندو - امید

کرار - کریمیان - خسرو

کریمی - قاضی

 

آواتار امیر حسین اسلامی
توسط   امیر حسین اسلامی   ۳۰۹۸ روز قبل

فروزان

هاشم - مگویان - خرسند نیا - میلاد

آندو - امید

رمضانی - کرار - خسرو

سجاد

آواتار سعید آقامحمدی
توسط   سعید آقامحمدی   ۳۰۹۷ روز قبل

فروزان

هاشم - مگویان - خرسندنیا - فخرالدینی

اندو - کرار - امید

شهباز زاده - خسرو

قاضی

 

 

4-3-2-1