نظرتون درباره خریدهای این فصل و عملکردشون تا اینجا

آواتار سید حسن طاهری
نظرتون درباره خریدهای این فصل و عملکردشون تا اینجا
توسط   سید حسن طاهری   ۲۳۳۶ روز قبل
آواتار سمانه علیزاده
توسط   سمانه علیزاده   ۲۳۳۵ روز قبل

ابراهیمی و کرار خیلی خوب خودشونو نشون دادن.فخرالدینی هم تقریبا خوبه.

آواتار مهلا صالحی
توسط   مهلا صالحی   ۲۳۳۱ روز قبل

ابراهیمی و کرار و فوزان بهترینن

 

آواتار مهلا صالحی
توسط   مهلا صالحی   ۲۳۳۱ روز قبل
نوشته شده توسط: مهلا صالحی

ابراهیمی و کرار و فروزان بهترینن

 

آواتار امیر حسین اسلامی
توسط   امیر حسین اسلامی   ۲۳۳۰ روز قبل

ابراهیمی که واقعا داره آقایی میکنه میانه ی میدان