تغییرات امیر تو خط دفاع چطور بوده؟؟؟؟؟؟؟اومدن هاشم تو دفاع وسط

آواتار سید حسن طاهری
تغییرات امیر تو خط دفاع چطور بوده؟؟؟؟؟؟؟اومدن هاشم تو دفاع وسط
توسط   سید حسن طاهری   ۲۳۳۶ روز قبل
آواتار امیر حسین اسلامی
توسط   امیر حسین اسلامی   ۲۳۳۶ روز قبل

به نظر من دفاع استقلال اگه به جای مگوبان ، خرسند نیا بازی کنه خیلی شرایط بهتری میتونه داشته باشه.اومدن هاشم به این پست هم از روی اجباره ولی حرکت مفیدی میدونم این کار رو.مثل آوردن ساموئل به دفاع وسط یا حتی دفاع کنار فصل پیش میمونه.

آواتار مهلا صالحی
توسط   مهلا صالحی   ۲۳۲۸ روز قبل

حالا کهدفاش عالیه