مباحث کارشناسی مسابقات استقلال

عنوان

شکست سنگین استقلال تهران برابر مقاومت سپاسی بانتیجه 4 بر 1 را چگونه ارزیابی می کنید ؟

شکست سنگین استقلال تهران برابر مقاومت سپاسی بانتیجه 4 بر 1 را چگونه ارزیابی می کنید ؟ به نظر شما چه عامل یا عواملی در این شکست دخیل بوده اند ؟ آیا این شکست تاثیری در روند نیتجه گیری استقلال در ادامه مسابقات دارد ؟ لطفا اظهار نظر فرمایید .  
کانون هواداران استقلال تست سیستم 1  ۵۳۲۷ روز قبل
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ صفحه ۸ از ۸