کد خبر : ۵۶,۳۷۴
استقلال و پیکان درحالی به مصاف یکدیگر می روند که آمارها حکم به برتری آبی پوشان می دهند.

لیگ آزادگان فصل 80-1379
دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران4-پیکان تهران1
گلها:علی سامره(3گل)،داریوش یزدانی(استقلال)_علی باقمیشه(پیکان)
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
سرمربی پیکان تهران:حمید علیدوستی
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران4-پیکان تهران0
گلها:احمد مومن زاده،رأفت قلی اف،علیرضا اکبرپور،مجاهد خضیراوی
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
سرمربی پیکان تهران:حمید علیدوستی
.
.
لیگ برتر فصل 81-1380
دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران3-پیکان تهران1
گلها:سیروس دین محمدی،سیدفراز فاطمی،مجاهد خضیراوی(استقلال)_محمدحسن استواری(پیکان)
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
سرمربی پیکان تهران:حمید علیدوستی
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران1-پیکان تهران0
گل:سیدفراز فاطمی
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
سرمربی پیکان تهران:حمید علیدوستی
.
.
لیگ برتر فصل 82-1381
دور رفت
ورزشگاه تختی(تهران):
استقلال تهران2-پیکان تهران1
گلها:سیدمهدی هاشمی نسب،علیرضا واحدی نیکبخت(استقلال)_امیرهوشنگ شریفی(پیکان)
سرمربی استقلال تهران:رولاند کخ
سرمربی پیکان تهران:بیژن ذوالفقارنسب
.
دور برگشت
ورزشگاه تختی(تهران):
پیکان تهران1-استقلال تهران0
گل:رامیز محمداف
سرمربی پیکان تهران:بیژن ذوالفقارنسب
سرمربی استقلال تهران:جواد زرینچه
.
لیگ برتر فصل 83-1382
دور رفت
ورزشگاه آزادی:
پیکان تهران2-استقلال تهران2
گلها:محمدعلی ابراهیمیان(2گل)(پیکان)_علی سامره(2گل)(استقلال)
سرمربی پیکان تهران:بیژن ذوالفقارنسب
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران1-پیکان تهران1
گلها:فرزاد مجیدی(استقلال)_بهمن طهماسبی(پیکان)
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی پیکان تهران:بیژن ذوالفقارنسب
.
.
لیگ برتر فصل 84-1383
دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران2-پیکان تهران1
گلها:حسین کاظمی،پیروز قربانی(استقلال)_امیر وزیری(پیکان)
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی پیکان تهران:محمد مایلی کهن
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران1-پیکان تهران0
گل:سیاوش اکبرپور
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی پیکان تهران:فرهاد کاظمی
.
.
لیگ برتر فصل 86-1385
دور رفت
ورزشگاه آزادی:
پیکان تهران1-استقلال تهران0
گل:مرتضی عزیزمحمدی
سرمربی پیکان تهران:ساموئل دارابینیان
سرمربی استقلال تهران:عبدالصمد مرفاوی
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
پیکان تهران2-استقلال تهران1
گلها:محمدرضا طهماسبی(2گل-اولی پنالتی)(پیکان)_سیاوش اکبرپور(استقلال)
سرمربی پیکان تهران:ساموئل دارابینیان
سرمربی استقلال تهران:عبدالصمد مرفاوی
.
.
لیگ برتر فصل 87-1386
دور رفت
ورزشگاه آزادی:
پیکان تهران3-استقلال تهران2
گلها:میثم خسروی(2گل)،ابراهیم توره(پیکان)_محمد نوازی،آرش برهانی(استقلال)
سرمربی پیکان تهران:ساموئل دارابینیان
سرمربی استقلال تهران:شادروان ناصر حجازی
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
پیکان تهران2-استقلال تهران1
گلها:محمدرضا طهماسبی،گل به خودی امیرحسین صادقی(پیکان)_علیرضا منصوریان(استقلال)
سرمربی پیکان تهران:علی اصغر مدیرروستا
سرمربی استقلال تهران:فیروز کریمی
.
.
لیگ برتر فصل 88-1387
دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران3-پیکان قزوین2
گلها:آرش برهانی(3گل-اولی پنالتی)(استقلال)_سعید لطفی،ایمان حیدری(پیکان)
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی پیکان قزوین:علی اصغر مدیرروستا
.
دور برگشت
ورزشگاه شهیدرجائی:
پیکان قزوین1-استقلال تهران1
گلها:مرتضی عزیزمحمدی(پیکان)_مجتبی جباری(استقلال)
سرمربی پیکان قزوین:علی اصغر مدیرروستا
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
.
.
لیگ برتر فصل 89-1388
دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران2-پیکان قزوین3
گلها:امیرحسین صادقی،حسین کاظمی(استقلال)_سعید دقیقی،مجید خدابنده لو،حمید هدایتی(پیکان)
سرمربی استقلال تهران:عبدالصمد مرفاوی
سرمربی پیکان قزوین:حمید درخشان
.
دور برگشت
ورزشگاه شهیدرجائی:
پیکان قزوین1-استقلال تهران1
گلها:گل به خودی وحید طالب لو(پیکان)_پژمان منتظری(استقلال)
سرمربی پیکان قزوین:حمید درخشان
سرمربی استقلال تهران:عبدالصمد مرفاوی
.
.
لیگ برتر فصل 90-1389
دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران3-پیکان قزوین0
گلها:پژمان منتظری،میلاد میداوودی،فرهاد مجیدی
سرمربی استقلال تهران:پرویز مظلومی
سرمربی پیکان قزوین:محمد احمدزاده
.
دور برگشت
ورزشگاه شهیدرجائی:
پیکان قزوین1-استقلال تهران3
گلها:جهانگیر عسکری(پ)(پیکان)_فرزاد آشوبی(پ)،سیدمحمدمهدی سیدصالحی،حنیف عمران زاده(استقلال)
سرمربی پیکان قزوین:حمید علیدوستی
سرمربی استقلال تهران:پرویز مظلومی
.
.
لیگ برتر فصل 92-1391
دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران2-پیکان تهران0
گلها:سیاوش اکبرپور،میلاد میداوودی
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی پیکان تهران:عبدالله ویسی
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران3-پیکان تهران0
گلها:ویسنته آرزه،فرزاد حاتمی،فرهاد مجیدی
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی پیکان تهران:فیروز کریمی
.................................................
بهترین گلزن پیکان در مصاف با استقلال در چهارچوب رقابتهای لیگ:
محمدرضا طهماسبی(مربی حال حاضر پیکان تهران)با 3گل
.
بهترین گلزن استقلال در مصاف با پیکان در چهارچوب رقابتهای لیگ:
علی سامره(سرمربی حال حاضر نوجوانان استقلال تهران)با 5گل
.
بیشترین تعداد حضور یک سرمربی از پیکان در مصاف با استقلال در چهارچوب رقابتهای لیگ:
حمید علیدوستی(-)با 5حضور
.
بیشترین تعداد حضور یک سرمربی از استقلال در مصاف با پیکان در چهارچوب رقابتهای لیگ:
امیر قلعه نوعی(سرمربی حال حاضر استقلال تهران)با 8حضور
.................................................. .............
چند نکته خواندنی:
1.این دو تیم تاکنون 22بار با هم روبرو شده اند که 6برد سهم پیکان بوده،4بازی مساوی شده و 12برد سهم استقلال بوده است.
2.از میان سرمربیان پیکان،ساموئل دارابینیان و حمید درخشان تاکنون و با هیچ تیمی به استقلال نباخته اند.ضمن آنکه دارابینیان روی نیمکت پیکان سابقه 100% پیروزی برابر استقلال را دارد.فرهاد کاظمی هم از معدود سرمربیان ایرانی است که تعداد بردهایش برابر استقلال از تعداد باختهایش بیشتر است
از میان سرمربیان استقلال،منصور پورحیدری-امیر قلعه نوعی و پرویز مظلومی در مقابل پیکان تاکنون نباخته اند که در این میان،پورحیدری و مظلومی با هیچ تیمی به پیکان نباخته اند.
3.از میان سرمربیان پیکان،محمد مایلی کهن هیچ گاه و با هیچ تیمی برابر استقلال پیروز نشده است!!محمد احمدزاده نیز با هیچ تیمی در میهمانی استقلال پیروز نشده است!!حمید علیدوستی نیز روی نیمکت پیکان،رکورد 100% باخت در مقابل استقلال را دارد.
از میان سرمربیان استقلال،عبدالصمد مرفاوی هیچ گاه روی نیمکت استقلال برابر پیکان پیروز نشده است.
4.حمید علیدوستی(-)اولین سرمربی پیکان در مصاف با استقلال بوده است.
منصور پورحیدری(-)اولین سرمربی استقلال در دیدارهای رو در روی پیکان بوده است.
5.بیژن ذوالفقارنسب اولین سرمربی پیکان بوده که برابر استقلال امتیاز گرفته و پیروز شده است.
منصور پورحیدری اولین سرمربی استقلال بوده که برابر پیکان امتیاز گرفته و پیروز شده است.
6.حمید علیدوستی اولین سرمربی پیکان بوده که برابر استقلال امتیاز داده و شکست خورده است.
جواد زرینچه اولین سرمربی استقلال بوده که برابر پیکان امتیاز داده و شکست خورده است.
7.از میان سرمربیان پیکان،محمد مایلی کهن-فرهاد کاظمی-محمد احمدزاده-عبدالله ویسی و فیروز کریمی فقط یکبار مصافهای رو در روی استقلال را تجربه کرده اند.
از میان سرمربیان استقلال،رولاند کخ-جواد زرینچه-شادروان ناصر حجازی و فیروز کریمی فقط یکبار مصافهای رو در روی پیکان را تجربه کرده اند.
8.از میان سرمربیان استقلال که تنها یکبار مصافهای رو در روی پیکان را تجربه کرده اند،رولاند کخ و جواد زرینچه این مصاف تنها مصاف دوران سرمربیگریشان برابر پیکان بوده است.
9.ساموئل دارابینیان ارمنستانی تنها سرمربی خارجی پیکان برابر استقلال بوده است.
رولاند کخ آلمانی تنها سرمربی خارجی استقلال برابر پیکان بوده است.
10.در هیچ یک از مصافهای دو تیم،مشترکا" سرمربیان دو تیم خارجی نبوده اند.
11.شادروان ناصر حجازی تنها سرمربی یکی از دو تیم است که هم اکنون در قید حیات نیست(روحش شاد و یادش گرامی باد).
12.علی باقمیشه(-)اولین گلزن پیکان برابر استقلال بوده است.
علی سامره(سرمربی حال حاضر نوجوانان استقلال تهران)اولین گلزن استقلال برابر پیکان بوده است.
13.از میان گلزنان پیکان،سعید دقیقی-مجید خدابنده لو و جهانگیر عسکری به عنوان بازیکن و محمدرضا طهماسبی به عنوان مربی در تیم کنونی پیکان نیز حضور دارند.
از میان گلزنان استقلال،آرش برهانی-امیرحسین صادقی و حنیف عمران زاده به عنوان بازیکن،سیروس دین محمدی به عنوان سرمربی تیم امید و علی سامره به عنوان سرمربی تیم نوجوانان در تیم کنونی استقلال نیز حضور دارند.
14.از میان گلزنان پیکان،بهمن طهماسبی و سعید لطفی سابقه بازی برای استقلال را نیز دارند.
از میان گلزنان استقلال،داریوش یزدانی-علیرضا واحدی نیکبخت و سیدمحمدمهدی سیدصالحی سابقه بازی برای پیکان را نیز دارند.
15.هیچ بازیکنی نیست که در هر دو تیم بازی و به هر دو تیم گل زده باشد.
16.رامیز محمداف آذری و ابراهیم توره سنگالی،گلزنان خارجی پیکان برابر استقلال بوده اند.
رأفت قلی اف آذری و ویسنته آرزه بولویائی،گلزنان خارجی استقلال برابر پیکان بوده اند.
17.در هیچ یک از دیدارهای دو تیم،مشترکا" گلزنان دو تیم خارجی نبوده اند.
18.از میان سرمربیان پیکان،بیژن ذوالفقارنسب سابقه بازی(به عنوان یار کمکی)و سرمربیگری در استقلال را نیز دارد.
هیچ یک از سرمربیان استقلال(به غیر از فیروز کریمی) سابقه بازی یا سرمربیگری در پیکان را ندارند.
19.فیروز کریمی تنها سرمربی است که در بازیهای رو در روی این دو تیم روی نیمکت هر دو تیم نشسته است.
20.دو تیم تاکنون یکبار در هفته 5ام با هم دیدار کرده اند.این دیدار مصاف دو تیم در دور رفت لیگ 90-1389 بود که طی آن استقلال پرویز مظلومی،پیکان محمد احمدزاده را 3-0 در هم کوبید.در آن فصل استقلال با پرویز مظلومی نائب قهرمان و پیکان با داشتن 4سرمربی(محمد احمدزاده،مجید رضائی،حمید علیدوستی،محمدحسین ضیائی)ضمن قرار گرفتن در رتبه 17ام به دسته اول سقوط کرد.
21.تاکنون 2بار سابقه داشته استقلال در آخرین لیگی که با پیکان بازی کرده این تیم را دابل کرده باشد و بعد از یک فصل وقفه با این تیم روبرو شده باشد.
یکبار لیگ 86-1385 بوده جائیکه استقلال 2فصل قبل از آن(فصل 84-1383)پیکان را دابل کرده بود و بعد از یک فصل وقفه مقابل پیکان قرار می گرفت.در آن فصل(86-1385)این پیکان ساموئل دارابینیان بود که استقلال صمد مرفاوی را با نتایج 1-0 و 2-1 دابل کرد.در آن فصل استقلال با صمد مرفاوی 4ام و پیکان با ساموئل دارابینیان 7ام شدند.
بار دوم لیگ 92-1391 بوده جائیکه استقلال در فصل 90-1389،پیکان را دابل کرده بود و بعد از یک فصل وقفه برابر این تیم قرار می گرفت.در لیگ 92-1391 نیز مجددا" استقلال امیر قلعه نوعی با نتایج 2-0 و 3-0 پیکان با عبدالله ویسی-فیروز کریمی را دابل کرد.در آن فصل استقلال امیر قلعه نوعی قهرمان و پیکان با عبدالله ویسی-فیروز کریمی ضمن کسب عنوان 17ام به لیگ دسته اول سقوط کرد.
.................................................. .................................................. .....
بازیکنان امسال پیکان که سابقه گلزنی برابر استقلال را دارند:
1.مجید خدابنده لو:1گل(با پیراهن پیکان تهران)
2.سعید دقیقی:4گل(1گل با پیراهن پیکان تهران،1گل با پیراهن شهرداری تبریز،1گل با پیراهن سایپا کرج،1گل با پیراهن تراکتورسازی تبریز)
3.جهانگیر عسکری:1گل(با پیراهن پیکان تهران)
4.محمد نصرتی:2گل(با پیراهن تراکتورسازی تبریز)
5.سعید حلافی:2گل(با پیراهن صنعت نفت آبادان)
.
بازیکنان امسال استقلال که سابقه گلزنی برابر پیکان را دارند:
1.امیرحسین صادقی:1گل(با پیراهن استقلال تهران)
2.حنیف عمران زاده:1گل(با پیراهن استقلال تهران)
3.آرش برهانی:5گل(1گل با پیراهن پاس تهران،4گل با پیراهن استقلال تهران)
4.محمد قاضی:1گل(با پیراهن پرسپولیس تهران)
5.آندرانیک تیموریان:1گل(با پیراهن تراکتورسازی تبریز)
6.هاشم بیک زاده:1گل(با پیراهن فجرشهیدسپاسی شیراز)
7.مهدی کریمیان:3گل(با پیراهن برق شیراز)
.
بازیکنان امسال پیکان که سابقه بازی برای استقلال را نیز دارند:
1.سیدمهدی رحمتی به مدت 5فصل
2.جی لوید ساموئل به مدت 2.5فصل
3.میلاد نوری به مدت 1.5فصل
.
بازیکنان امسال استقلال تهران که سابقه بازی برای پیکان را نیز دارند:
خسرو حیدری به مدت 1فصل
.................................................
منصور ابراهیم زاده و امیر قلعه نوعی تاکنون 12بار با هم روبرو شده اند که 2پیروزی سهم ابراهیم زاده بوده،3دیدار مساوی شده و 7پیروزی نیز سهم قلعه نوعی بوده است.
.
منصور ابراهیم زاده در دوران سرمربیگری و در مسابقات رسمی تاکنون 13بار با استقلال روبرو شده که 2برد،4تساوی و 7شکست ماحصل جدالهای او برابر استقلال بوده است.
.
امیر قلعه نوعی در دوران سرمربیگری تاکنون 15بار با پیکان روبرو شده که 10پیروزی،4تساوی و 1شکست ماحصل جدالهای او برابر پیکان بوده است.قلعه نوعی تاکنون با استقلال در برابر پیکان شکست نخورده است.

۱ شهریور ۱۳۹۳ ۱۱:۴۴

فتو فرهادی - طرح بلایند - 1200-800   تبلیغات رادکام

اظهار نظر خوانندگان

  • خواهشمند است نظر خود را تا حد ممکن به زبان فارسی بنویسید .
  • نظرات توهین آمیز ، تکراری و غیر مرتبط منتشر نخواهد شد .
  • نظرات ارسالی بعد از تایید منتشر خواهد شد.
  • مسئولیت محتوای نظرات به عهده اظهار نظر کننده و قابل تعقیب می باشد . 

تعداد کاراکتر باقیمانده: 2000
نظر خود را وارد کنید