اخبار مرتبط با استقلال شفر مجیدی | کانون هواداران باشگاه استقلال

۰۴ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۰
۰۸ مهر ۱۳۹۸ - ۸:۳۶
۲۵ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۵
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۴
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱:۲۲
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۰
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۹
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۷
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۱
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۵
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۶
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۱
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۶
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۵
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۹
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۰
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۸
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۱
۰۲ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۳
۰۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۲
۱۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۹
۰۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۱
۰۹ مهر ۱۳۹۶ - ۱۸:۲۰