اخبار مرتبط با خلاصه بازی | کانون هواداران باشگاه استقلال

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۹
۱۹ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۵
۱۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۳:۴۱
۱۵ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۶
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۱۶
۱۴ فروردین ۱۳۹۷ - ۸:۲۱
۰۸ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۴
۲۱ مهر ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۵
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۸
۲۴ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۸
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۱
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۹:۲۳
۲۹ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۰
۲۴ فروردین ۱۳۹۵ - ۸:۳۶
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ - ۷:۰۲
۲۶ شهریور ۱۳۹۴ - ۲۰:۰۸
۱۷ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۳
۱۰ شهریور ۱۳۹۴ - ۸:۴۱
۰۵ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۷
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۵۳
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۱
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۶
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۹:۰۸
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۱
۱۵ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۲
۱۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۹:۰۵
۲۸ دی ۱۳۹۳ - ۱۷:۵۹
۰۷ دی ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۷
۲۵ آذر ۱۳۹۳ - ۹:۰۳
۲۵ شهریور ۱۳۹۳ - ۸:۴۷
۲۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۹:۱۴
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۷
۲۲ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۴
۰۶ آبان ۱۳۹۲ - ۲۳:۱۹
۳۰ مهر ۱۳۹۲ - ۱۳:۴۱
۱۲ شهریور ۱۳۹۲ - ۱۹:۴۴
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۶:۴۶
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۲
۲۰ فروردین ۱۳۹۲ - ۹:۰۹
۱۱ فروردین ۱۳۹۲ - ۹:۳۴
۱۵ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۷
۱۲ آذر ۱۳۹۰ - ۱۰:۴۱
۰۱ آذر ۱۳۸۹ - ۱۰:۲۵
۰۳ شهریور ۱۳۸۹ - ۱۶:۱۸
۲۳ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۷:۰۲
۰۲ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۸:۱۴
۱۷ بهمن ۱۳۸۸ - ۱۵:۵۲
۲۳ آبان ۱۳۸۸ - ۱۶:۵۰
۱۴ شهریور ۱۳۸۸ - ۱۶:۴۹
۰۹ فروردین ۱۳۸۸ - ۹:۰۹