جام جهانی فوتبال

عنوان

ایران

ایران قهرمان است دمتون گرم عشقه استقلال فقط استقلال
مهدی پهلوانی  ۲۱۲۳ روز قبل

امسال ایران توجام خوب بازی نکرد.

نظرتون چیه؟؟؟؟؟
امیرحسین رهایی  ۲۵۵۰ روز قبل