کدوم تیم قهرمان میشه ؟

Avatar میثم برزگرپور
کدوم تیم قهرمان میشه ؟
By   میثم برزگرپور   2282 Day ago
کدوم تیم قهرمان میشه ؟
Avatar محمود دیلمی
By   محمود دیلمی   2282 Day ago
استقلال قهرمان می شه    خدا میدونه که حق شه
Avatar امیرمهدی حسینی
By   امیرمهدی حسینی   2270 Day ago
استقلال یا تراکتور
Avatar میرودود سیدمحمدی
By   میرودود سیدمحمدی   2270 Day ago
​انشاالله استقلال
Avatar امین سدیری
By   امین سدیری   2269 Day ago
به لطف خدا استقلال قهرمان میشه
Avatar علیرضا موسوی
By   علیرضا موسوی   2269 Day ago
به شخصه تو این ایام تنها چیزی که از خدا میخوام فقط و فقط قهرمانی استقلال. اونوقت دهن خیلی ها بسته میشه.....
Avatar lمیترا بحرینی
By   lمیترا بحرینی   2239 Day ago
پرسیدن داره .خوب معلومه استقلال
البته این تراکتورم بد تیمیه
Avatar امید محمدی
By   امید محمدی   2234 Day ago
استقلال قهرمان
Avatar maryam 7
By   maryam 7   2233 Day ago
​​به امید خدا و تلاش بچه ها اس اس قهرمانـــــــــه

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.