بازیکنان استقلال......

Avatar محمد مهدی قادری
بازیکنان استقلال......
By   محمد مهدی قادری   2055 Day ago
استقلال بازیکنان خوبی داشته است و دارد.مانند فرهاد مجیدی که از فوتبال خداحافظی

کرد.به نظر شما بازیکنان خوب استقلال مانند آرش برهانی و خسرو حیدری و.............. اگر از

استقلال بروند یا خداحافظی کنند دوباره می توان نظیرشان را در استقلال مشاهده کرد؟

Avatar maryam 7
By   maryam 7   2054 Day ago
​توی این دوره از فوتبال شاید تعداد بازیکنایی که بازیشون فقط بخاطر عشق و تعصبشون به تیمه انگشت شمار باشه اما همین مجیدی ها هم بازیکنان خوب و باتعصب بعد از مرحوم ناصرخان و ....هستن/پس امکانش هست اما خیلی کم​​​​
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1977 Day ago
دوست عزیزآبی دریا دل .استقلال هیچ وقت متکی به بازیکن نبوده و نخواهد بود قصدم خدای ناکرده توهین به همه بازیکنان خوب استقلال نیست این فقط استقلال است که می ماند بقیه تمامآ چه تماشاگر چه بازیکن مسِولین کادر فنی ووووووهمه رونده اند و در واقع ماها همه آب روان رودخانه ایم استقلال ریگ کف رودخانه . یعنی ما همه رهگذریم واین استقلال است که میماند.

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.