مجتبی جباری

Avatar فرهاد قدیری
مجتبی جباری
By   فرهاد قدیری   3023 Day ago

به نظر شما آیا مجتبی جباری برای فصل بعد هم این جور بدشانسی میاره؟ آیا بهتر نیست استقلال یه مهره مطمئن برای این پست حساس بگیره تا مثل امسال استقلال سردرگم بازی نکنه؟

Avatar اشکان قدیمی
By   اشکان قدیمی   3018 Day ago

جباری امسال بازیکن خوبی برای استقلال بود اما پارسال جباری بیش تر لیگ را مصدوم ولی در حالی که مصدوم بود پولش را می گرفت ان وقت این بازیکن در جام حذفی مقابل سایپا مهر البرز پس از پایان بازی صحبت هایی درمورد اقای مظلومی زد

Avatar فرهاد قدیری
By   فرهاد قدیری   3017 Day ago

این یعنی بازیکن سالاری. به نظر من اگه در هر پست استقلال دو نفر مطمئن داشته باشه دیگه کسی شاخ نمی شه وبازی خودشو می کنه

Avatar اشکان قدیمی
By   اشکان قدیمی   3015 Day ago

دقیقا دوست عزیز

Avatar ف م
By   ف م   3015 Day ago

امیدوارم که مجتبی سال آینده اینقدر مصدوم نشه وبه نظر منم که 2 نفر در همه پست ها باید استقلال بگیره

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.