کاپیتانی

Avatar میلاد قربانی
کاپیتانی
By   میلاد قربانی   2922 Day ago
Avatar اصغر فرخیان
By   اصغر فرخیان   2922 Day ago
Avatar farzad haghighi
By   farzad haghighi   2922 Day ago
به نظر من هرکی با تجربه تره جدا واسه استقلال زحمت کشیده لیاقت اونه.این که میگن نکونام بیاد کاپیتانه اشتباهه.پس منتظری چی؟صادقی چی؟اینا که جدا با غیرتای اس اسن یا سید مهدی
Avatar ف م
By   ف م   2912 Day ago
به نظر من فرهاد باید کاپیتان باشه حالا که نمیاد سید مهدی رحمتی باشه
Avatar farzad haghighi
By   farzad haghighi   2912 Day ago
میاد حتما میاد.الان نیاد نیم فصل
Avatar ف م
By   ف م   2911 Day ago
Written by: farzad haghighi
میاد حتما میاد.الان نیاد نیم فصل
نمیاد با این شرط هایی که این امیر قلعه نویی میزاره بعید میدونم چه فایده اگه هم بیاد که معلوم نیست تو لیست 18 نفره هم باشه مجبوره از سکوها بازی رو نگاه کنه
Avatar elnaz mousavi
By   elnaz mousavi   2871 Day ago
Written by: ف م
[quote=feri patala]میاد حتما میاد.الان نیاد نیم فصل
نمیاد با این شرط هایی که این امیر قلعه نویی میزاره بعید میدونم چه فایده اگه هم بیاد که معلوم نیست تو لیست 18 نفره هم باشه مجبوره از سکوها بازی رو نگاه کنه
Avatar امیرحسین نطاق
By   امیرحسین نطاق   2504 Day ago

فقط7مقدس!!!!!!!!!!!!!

Avatar امیر حسین اسلامی
By   امیر حسین اسلامی   2504 Day ago

فرهاد مجیدی

Avatar میثم محمدی قراسویی
By   میثم محمدی قراسویی   2504 Day ago
Written by: امیر حسین اسلامی

این تاپیک ماله شهریور 91 هستش!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Avatar امین حسینی
By   امین حسینی   2504 Day ago

آره.چرا اومده تو موضوعات فعال؟

Avatar ساحره عصار
By   ساحره عصار   2499 Day ago
چی بگم والا.خسته شدیم دیگه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Avatar محمد طاطیان
By   محمد طاطیان   2496 Day ago

کاپیتان اول و آخر فقط فرهاد مجیدی

Avatar امیر حسین گودرزی
By   امیر حسین گودرزی   2474 Day ago

اول فرهاد

دوم جواد

سوم سید

Avatar محمد رجبی
By   محمد رجبی   2474 Day ago
معلومه که رحمتی باید باشه!چیه این مجیدی از بس دختر خوشگلا خوششون میاد ازش من ازش متنفرم........مثل این 5858وبقیه!!!!!!چتونه آخه!!!!!من پسر به این ماهی!همش فرهاد فرهاد فرهاد
Avatar امیر حسین اسلامی
By   امیر حسین اسلامی   2474 Day ago
Written by: محمد رجبی

معلومه که رحمتی باید باشه!چیه این مجیدی از بس دختر خوشگلا خوششون میاد ازش من ازش متنفرم........مثل این 5858وبقیه!!!!!!چتونه آخه!!!!!من پسر به این ماهی!همش فرهاد فرهاد فرهاد

Avatar محمد رجبی
By   محمد رجبی   2474 Day ago
خوشت اومد داش امیر؟دروغ میگم ؟هرجا میریم اسم این پسره است مردم از حسودی!!!!!!
Avatar مهسا صادقی
By   مهسا صادقی   2473 Day ago
Written by: محمد رجبی
معلومه که رحمتی باید باشه!چیه این مجیدی از بس دختر خوشگلا خوششون میاد ازش من ازش متنفرم........مثل این 5858وبقیه!!!!!!چتونه آخه!!!!!من پسر به این ماهی!همش فرهاد فرهاد فرهاد
ببخشیدا ببخشیدا ولی شما خیلی خیلی کاراشتباهی مکنید که داداش فرهاد ما توهین میکنید ادم تا یه اندازه صبر داره من دیگه نمی تونم صبر کنم من میتونم همه حرفی رو تحمل کنم بجز توهین به داداش فرهادم ببین یه بار دیگه ببینم به داداش فرهاد گلم توهین کردی من میدونم باتو اجنوی پرست فهمیدی یا نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
Avatar امیر حسین اسلامی
By   امیر حسین اسلامی   2473 Day ago
Written by: امیر حسین اسلامی

[quote=mohmaad ss]معلومه که رحمتی باید باشه!چیه این مجیدی از بس دختر خوشگلا خوششون میاد ازش من ازش متنفرم........مثل این 5858وبقیه!!!!!!چتونه آخه!!!!!من پسر به این ماهی!همش فرهاد فرهاد فرهاد

این شکلکی که گذاشتم معنیش این بود که به حرف محمد اس اس خندم گرفت.به سطح فکرش خندم گرفت.وگرنه اصلا جنبه حمایتی نداشت.

Avatar محمد رجبی
By   محمد رجبی   2473 Day ago
Written by: امیر حسین اسلامی

[quote=mohmaad ss]معلومه که رحمتی باید باشه!چیه این مجیدی از بس دختر خوشگلا خوششون میاد ازش من ازش متنفرم........مثل این 5858وبقیه!!!!!!چتونه آخه!!!!!من پسر به این ماهی!همش فرهاد فرهاد فرهاد

این شکلکی که گذاشتم معنیش این بود که به حرف محمد اس اس خندم گرفت.به سطح فکرش خندم گرفت.وگرنه اصلا جنبه حمایتی نداشت.

داش امیر داشتیم؟؟؟تو که خصوصی زدی حال کردی با حرفم و جواب دادنم!نظرت عوض شد؟عجیبه ها
Avatar محمد رجبی
By   محمد رجبی   2473 Day ago
Written by: مهسا صادقی
[quote=mohmaad ss]معلومه که رحمتی باید باشه!چیه این مجیدی از بس دختر خوشگلا خوششون میاد ازش من ازش متنفرم........مثل این 5858وبقیه!!!!!!چتونه آخه!!!!!من پسر به این ماهی!همش فرهاد فرهاد فرهاد
ببخشیدا ببخشیدا ولی شما خیلی خیلی کاراشتباهی مکنید که داداش فرهاد ما توهین میکنید ادم تا یه اندازه صبر داره من دیگه نمی تونم صبر کنم من میتونم همه حرفی رو تحمل کنم بجز توهین به داداش فرهادم ببین یه بار دیگه ببینم به داداش فرهاد گلم توهین کردی من میدونم باتو اجنوی پرست فهمیدی یا نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
برو کوچولو معنی حرف منو نفهمیدی انگار.؟ من خودم نوکر داش فرهادم هستم میگم دخترا اونم خوشگلاشون از این خوششون میاد حرصم میگیره از حسودی البته تورو نمیگم..عصبانی نشو و دخالت نکن چون بعد مجبورم بهت توهین کنم ..اونی که میگم خودش باید بیاد جوابم و بده.!
Avatar امیر حسین اسلامی
By   امیر حسین اسلامی   2473 Day ago
Written by: محمد رجبی

[quote=Different]

[quote=Different]

معلومه که رحمتی باید باشه!چیه این مجیدی از بس دختر خوشگلا خوششون میاد ازش من ازش متنفرم........مثل این 5858وبقیه!!!!!!چتونه آخه!!!!!من پسر به این ماهی!همش فرهاد فرهاد فرهاد

این شکلکی که گذاشتم معنیش این بود که به حرف محمد اس اس خندم گرفت.به سطح فکرش خندم گرفت.وگرنه اصلا جنبه حمایتی نداشت.

داش امیر داشتیم؟؟؟تو که خصوصی زدی حال کردی با حرفم و جواب دادنم!نظرت عوض شد؟عجیبه ها

من تو خصوصی هم بهت گفتم حرفت با مزه بود و به حرفت نخندیدم.بلکه به خودت خندیدم.

Avatar مهسا صادقی
By   مهسا صادقی   2473 Day ago
Written by: محمد رجبی
[quote=parand]
معلومه که رحمتی باید باشه!چیه این مجیدی از بس دختر خوشگلا خوششون میاد ازش من ازش متنفرم........مثل این 5858وبقیه!!!!!!چتونه آخه!!!!!من پسر به این ماهی!همش فرهاد فرهاد فرهاد
ببخشیدا ببخشیدا ولی شما خیلی خیلی کاراشتباهی مکنید که داداش فرهاد ما توهین میکنید ادم تا یه اندازه صبر داره من دیگه نمی تونم صبر کنم من میتونم همه حرفی رو تحمل کنم بجز توهین به داداش فرهادم ببین یه بار دیگه ببینم به داداش فرهاد گلم توهین کردی من میدونم باتو اجنوی پرست فهمیدی یا نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
برو کوچولو معنی حرف منو نفهمیدی انگار.؟ من خودم نوکر داش فرهادم هستم میگم دخترا اونم خوشگلاشون از این خوششون میاد حرصم میگیره از حسودی البته تورو نمیگم..عصبانی نشو و دخالت نکن چون بعد مجبورم بهت توهین کنم ..اونی که میگم خودش باید بیاد جوابم و بده.!
ببین اولا من نیاز ندارم تو یه اقای ظاهرن مودب به من بگی که من خوشگلم بعدم خوب دیگه معلوم هیچ کسی به پای داداش فرهادمون نمیرس پس توحسرتو حسودی بمون
Avatar محمد رجبی
By   محمد رجبی   2473 Day ago
اهان فهمیدم ...امیر حسین با ساحره خانم بده با این مهسا خوبه من دارم راجب به ساحره خانم حرف میزنم اون میگه خانمهای سایت من به خانمای دیگه چیکار دارم اخه!!!!!!!!!!بدت نیومده امیرا !!!!!!!
Avatar مهسا صادقی
By   مهسا صادقی   2473 Day ago
Written by: محمد رجبی
اهان فهمیدم ...امیر حسین با ساحره خانم بده با این مهسا خوبه من دارم راجب به ساحره خانم حرف میزنم اون میگه خانمهای سایت من به خانمای دیگه چیکار دارم اخه!!!!!!!!!!بدت نیومده امیرا !!!!!!!
حرف زیادی نزن
Avatar امیر حسین اسلامی
By   امیر حسین اسلامی   2473 Day ago

آقای محمد اس اس دیگه تمومش کنید.

بعد به من میگید امیر حسین چرا اینقدر احترام رعایت نمیکنی؟آخه آدمی که عزت نفس نداره و اینقدر خودشو حقیر و کوچیک میکنه احترام داره؟

Avatar حسن یارمحمدی
By   حسن یارمحمدی   2473 Day ago

اینجا هم این بحث ادامه داره

mohmaad ss  شما نظری   درباره استقلال  نداری

چه خبراز باشگاه

Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2471 Day ago

اصلا مهم نیست

Avatar لیلا واحدی فرد
By   لیلا واحدی فرد   2471 Day ago

داش فرهاد

Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2466 Day ago

این محمد همه جا رو کرده سایت دوستیابی .

Avatar عرفان ساسانی
By   عرفان ساسانی   2428 Day ago

Avatar حسین کلاته بابایی
By   حسین کلاته بابایی   2428 Day ago
Written by: عرفان ساسانی

چیه گذاشتی؟حالت خوبه؟

Avatar میثم محمدی قراسویی
By   میثم محمدی قراسویی   2428 Day ago
Written by: حسین کلاته بابایی

چیه گذاشتی؟حالت خوبه؟

دوست عزیز اگر شما دقت کنی این تاپیک برای تیرماه سال 91 !!!!

Avatar علیرضا طاقتی
By   علیرضا طاقتی   2426 Day ago
فقط فرهاد
Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2410 Day ago

کاپیتان فقط مجیدی ولا غیر