بهترین خاطره . مشت برومند تو دهان گنده رافت .

Avatar وهاب نظری نژاد
بهترین خاطره . مشت برومند تو دهان گنده رافت .
By   وهاب نظری نژاد   1953 Day ago
واقعا از  مشت برومند که بر دهان . رافت  . که در حال فحش دادن بود. خورد و دهان بی ادب او را بست . کیف کردم . سزای لنگی بی ادب همینه . 
Avatar maryam 7
By   maryam 7   1881 Day ago

دقیقا مشت حنیفم ب سوشا همینطوری بود..حقشونه

Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1877 Day ago
 

 لنگیهای بی تربیت .
​آخه اینا اگه ادب داشتن وضعیت تیمشون این نبود
 کلا همشون با هم دیگه در گیرن.

                                                   درود بر شخصیت همه ی استقلالیهای باشخصیت
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1813 Day ago
 انتظار دارین لنگیها ادب و از کی یاد بگیرن . ناصر محمد خانی . پولادی . نصرتی . شیث . خانزاده . سوشاداعشی . بنگروحشی . . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.